Primedbe na preliminarnu rang listu

Primedbe na preliminarnu rang listu se podnose do 7. septembra do 9 časova slanjem na adresu dbekric@mas.bg.ac.rs. Komisija za upis donosi rešenje po žalbi najkasnije 7. septembra do 10 časova. Uvid u rešenje Komisije za upis je 7. septembra do 11 časova. Žalbe na rešenje Komisije podnose se dekanu najkasnije 7. septembra do 13 časova. Dekan donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe. Ukoliko nije bilo primedbi na preliminarnu rang listu za određeni studijski program, pa time ni potrebe za rokom za odlučivanje dekana po žalbi, ista se smatra konačnom i dostavlja se Univerzitetu. više