Докторска дисертација на увид јавности

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији  „МЕТОДОЛОГИЈА ОПТИМИЗАЦИЈЕ ЕФЕКАТА ПРОТОКА ПОДАТАКА НА БАЗИ ИНТЕГРАЦИЈЕ СТРУКТУРНЕ СИСТЕМСКЕ АНАЛИЗЕ И РИЗИКА“ докторанда ГОРАНА ЂУРИЋА, маст.инж. маш.  налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.  Београд,  28.08.2020. год. више

Докторска дисертација на увид јавности

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „РАЗВОЈ МОДЕЛА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ИНЖЕЊЕРА ОДРЖАВАЊА ЗА СТИЦАЊЕ ЕВРОПСКОГ СЕРТИФИКАТА“ докторанда  мр СРЂАНА ФИЛИПОВИЋА, дипл.инж. маш.  налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. Београд,  28.08.2020. год. више