Почетак наставе на Докторским студијама

Настава из предмета Одабарана поглавља из механика флуида почеће у среду 04.03.2020.г. у 16. часова у сали 104. Настава из предмета Одабрана поглавља из механике почеће у петак 06.03.2020.г. у 17. часова у сали 104. више

Задужбина Веселина Лучића – Награда за најбоље научно и књижевно дело

Конкурс Задужбина Веселина Лучића за доделу : 1. “Награде Веселина Лучића” за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду (Прилог: Конкурс) 2. “Награде Веселина Лучића” за најбоље научно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду. (Прилог: Конкурс и Пријава) више