Doktorske akademske studije – treći upisni rok

 Prijava na Konkurs za upis na Doktorske akademske studije u trećem upisnom roku obaviće se 16. i 17. novembra 2021. god. na šalteru br. 6, Službe za studentske poslove u periodu od 12:30 do 14:30 časova, za 6 slobodnih mesta u statusu SMF.     POTREBNA DOKUMENTA ZA KONKURS ZA PRIJAVU NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE: Prijavni list (nalazi se ispred šaltera); Kopija diploma i dodataka ili uverenja o završenom studijskom programu prvog i drugog stepena studija ili uverenja o položenim ispitima (važi samo za studente MF BG); Dokaz o uplati naknade za troškove prijave; primer uplatnice: Strani državljani prilikom prijave dostavljaju i Izvod iz matične knjige rođenih.   više

Procedura upisa prijaljenih kandidata za upis u 1. godinu DAS – drugi upisni rok

Upis studenata na osnovu konačne rang liste obaviće se u sredu (10.11.2021.) od 12:30 do 14:30 časova. Radi efikasnijeg upisa u uslovima pandemije kovid virusom, molimo studente da na vreme pripreme sledeću dokumentaciju po Konkursu i konačan upis obave na šalteru 6 Službe za studentske poslove. UPIS STUDENATA KOJI SE FINANSIRAJU NA TERET BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE Kandidati koji steknu pravo na upis u ovoj kategoriji podnose: popunjen i potpisan obrazac ŠV-20, a fotografiju nalepiti na naznačeno mesto (obrazac ŠV-20 se može nabaviti u skriptarnici MF), dve (2) fotografije formata 4,5 h 3,5 sm (jedna za ŠV-20, a druga za indeks), popunjen i potpisan indeks, a fotografiju nalepiti na naznačeno mesto (NIKAKO NE LEPITI FOLIJU), dokaz o uplati naknade Centru za… više

Doktorske akademske studije – drugi upisni rok

Prijava na konkurs za upis na Doktorske akademske studije u drugom upisnom roku obaviće se 04. i 05. novembra 2021. god. na šalteru br. 6 Službe za studentske poslove u periodu od 12:30 do 14:30.   POTREBNA DOKUMENTA ZA KONKURS ZA PRIJAVU NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE: Prijavni list (nalazi se ispred šaltera) Kopija diploma i dodataka ili uverenja o završenom studijskom programu prvog i drugog stepena studija ili uverenja o položenim ispitima (važi samo za studente MF BG) Dokaz o uplati naknade za troškove prijave, primer uplatnice: Strani državljani prilikom prijave dostavljaju i Izvod iz matične knjige rođenih   više

Master akademske studije – treći upisni rok

Konkurs za upis na master akademske studije školske 2020/2021. godine za studijske programe: Master akademske studije – Mašinsko inženjerstvo Master akademske studije – Industrija 4.0 (studijski program Zajednički izvode Mašinski fakultet i Matematički fakultet) Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu u školskoj 2021/2022. godini upisuje studente u prvu godinu master akademskih studija na studijski program Mašinsko inženjerstvo, na sledeća izborna područja (module) u trećem konkursnom roku, do navedenog broja kandidata: Automatsko upravljanje ( SAU ) – 02 kandidata Brodogradnja ( BRO ) – 13 kandidata Vazduhoplovstvo ( VAZ ) – 12 kandidata Dizajn u mašinstvu ( DUM ) – 08 kandidata Zavarivanje i zavarene konstrukcije ( ZZK ) – 05 kandidata Inženjerstvo biotehničkih sistema ( IBS ) – 08 kandidata Mašinstvo… više

Procedura upisa prijaljenih kandidata za upis u 1. godinu DAS

Upis studenata na osnovu konačne rang liste obaviće se u četvrtak i petak (28.10.2021. i 29.10.2021.) od 12:30 do 14:30 časova. Radi efikasnijeg upisa u uslovima pandemije kovid virusom, molimo studente da na vreme pripreme sledeću dokumentaciju po Konkursu i konačan upis obave na šalteru 6 Službe za studentske poslove. UPIS STUDENATA KOJI SE FINANSIRAJU NA TERET BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE Kandidati koji steknu pravo na upis u ovoj kategoriji podnose: popunjen i potpisan obrazac ŠV-20, a fotografiju nalepiti na naznačeno mesto (obrazac ŠV-20 se može nabaviti u skriptarnici MF), dve (2) fotografije formata 4,5 h 3,5 sm (jedna za ŠV-20, a druga za indeks), popunjen i potpisan indeks, a fotografiju nalepiti na naznačeno mesto (NIKAKO NE LEPITI FOLIJU), dokaz o uplati naknade Centru za razvoj karijere: Kandidat koji je stekao… više