Представљени завршни резултати  CLEAN-kWAT пројекта

Завршни резултати међународног пројекта CLEAN-kWAT, на којем више од годину дана раде и стручњаци са Машинског факултета Универзитета у Београду, под руководством доц. др Александре Сретеновић, представљени су на радионици која је недавно одржана на МФ.  Предавању су присуствовали студенти мастер студија термотехнике, као и инжењери запослени у сектору енергетике.

Међународни пројекат ERASMUS+ KA2 “CLEAN-kWAT”бави се технолошким и, пре свега, еколошким аспектима енергетских система, а у њему учествује осам угледних научних институција, компанија и невладиних организација из Турске, Немачке, Србије, Шпаније и Мађарске. Пројекат је финансиран уз подршку Турске националне агенције, док је Машински факултет реализатор пројекта Универзитета у Београду.

Основни циљ пројекта је подршка систему образовања младих инжењера који се баве енергетиком, а његови најважнији резултати су: књига за обуку “Укључивање питања заштите животне средине у развој енергетских система”, Књижица о путевима учења и неопходним компетенцијама, видео материјали, портал за е-учење. Сви резултати су доступни и на српском језику и могу се бесплатно преузети са адресе  www.clean-kwat.com.

У књизи за обуку се могу наћи сажете информације о потенцијалима, предностима и манама различитих система за добијање енергије. Познато је да су енергетски системи који користе фосилна горива одговорни за значајну емисију гасова стаклене баште и остављају бројне еколошке последице. Међутим, често се занемарује, или није довољно познато, како и у којој мери, системи који користе обновљиве изворе енергије утичу на животну средину. Книга за обуку управо нуди информације  о еколошким аспектима соларних система, ветротурбина, система који користе енергију таласа или водонику као гориву.

Видео материјал који је доступан на You Tube каналу пројекта CLEAN-kWAT, треба да подстакне дискусију и размену искустава  међу младим инжењерима и студентима.

Књижица о путевима учења даје основне смернице о знањима и вештинама које су неопходне инжењерима како би били конкурентни на све захтевнијем тржишту рада. За изабрана занимања приказане су и компетенције које се стичу кроз едукацију коришћењем књиге, а од великог значаја су за успешно бављењем професијама из области енергетике.

На порталу за е-учење су доступне обуке и тестови за проверу знања из ових области. Овакав приступ може да буде део континуиране обуке инжењера како би били у току са најновијим техничким достигнућима и другим темама од значаја за струку.

(Извор: Машински факултет)

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.