Проф. др Драгослава Стојиљковић – Изврсност у науци као импертив

Машински факултет у Београду негује вишедеценијску традицију научноистраживачког рада која обухвата реализацију и учешће на домаћим и међународним истраживачким пројектима  и сарадњу са привредом. На овим активностима тренутно учествује 272 истраживача који су регистровани у јединственом Регистру истраживача Србије (РИС)  у оквиру информационог система Министарства просвете и науке и технолошког развоја. За чланове Матичних одбора МПНТР, именовано је 7 професора Машинског факултета.

У оквиру јавног конкурса МПНТР за пријаву и учешће у пројектима “Развој високог образовања”, чији је основни циљ подршка високошколским установама у развоју нових и иновирању постојећих предмета у оквиру студијских програма, МФ је одобрено за финансирање 4 пројекта.

Сарадња са привредом је традиционално веома заступљена у раду истраживача МФ. У току 2016/17 године, урађено је више од 1300 извештаја, стручних налаза и експертиза. Потписано је више од 140 уговора о пословно-техничкој сарадњи, сарадњи са привредом и уговора по основу јавних набавки. Истраживачи су учествовали на више од 160 домаћих и међународних конференција, симпозијума, конгреса, радионица и предавања. Потписано је неколико међународних уговора финансираних од стране Европске комисије и то: 4 из програма H2020, неколико ЕУРЕКА пројеката, ERASMUS+ KA2, као и билатералних уговора.

Активности из области научноистраживачке делатности реализују се и у оквиру неколико центара и то: Центра за целоживотно учење, Центра за форензичко инжењерство и Центра за противпожарну технику.

[su_note note_color=“#e2e2e2″]Каталог међународних пројеката Да би научноистраживачки рад МФ био још видљивији за потенцијалне партнере у иностранству, Факулет је припремио електронско издање Каталога међународних пројеката на којима је радио у последњих десет година. У Каталогу, који је урађен на енглеском језику и у електронском облику  постављеном на сајту МФ, представљено је више од 50 педесет пројеката. Међу њима су  пројекти у оквиру различитих европских позива, као што су FP6, FP7, HORIZON, Еурека. Затим,  ту су и разни билатерални пројекти и пројекти реализовани у сарадњи са привредом, као и пројекти које су финансирали Централноевропска иницијатива и друге организације. [/su_note]

Циљ Центра за целоживотно учење је да се кроз специјализоване курсеве, семинаре и друге видове образовања, омогући полазницима да на оптималан начин дођу до неопходних додатних знања за обављање свакодневних стручних – професионалних послова. Циљне групе су инжењери свих профила и нивоа образовања, лиценцирани инжењери техничких струка и студенти техничких факултета. Центар за целоживотно учење МФ увелико сарађује са водећим компанијама и институцијама попут NIS-a, EPS-a, SMATSA, Привредне коморе Србије, SMEITS, Инжењерске коморе Србије.

Центар за форензичко инжењерство врши израде експертиза и давање стручних налаза у областима за које је МФ матичан. Центар обавља вештачење за потребе тужилаштва, судова, осигуравајућих друштава и др.  Центар за противпожарну технику је ангажован на изради пројеката, елабората, студија и планова заштите од пожара, као и на спровођењу испитивања противпожарних система и уређаја. Саставни део активности Центра представља и развој лабораторијских и теренских метода за испитивање и унапређење рада противпожарних система и уређаја, као и  сарадња са привредним субјектима и државним органима на побољшању стања у области заштите од пожара и експлозија.

 

Каталог лабораторија МФ

У току 2016/17 године започета је и израда Каталога за лабораторије МФ у коме ће бити представљене  лабораторије и опрема којима Факултет располаже, као и врсте испитивања и истраживања које се обављају у оквиру лабораторија. Лабораторије су разврстане у 3 групе: акредитоване лабораторије код АТС, истраживачке и наставне лабораторије. Основни циљ Каталога о лабораторијама и Каталога о међународним пројектима је да МФ буде препознат као научоистраживачка институција која има кадровске и научне потенцијале за учешће у пројектима у различитим истраживачким областима.

(Извор: Ingeniosus, лист Машинског факултета)

поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.