Проф. др Ненад Зрнић:  Иновације у међународној научној сарадњи МФ

Међународна сарадња је до скоро била пратећа активност ресора продекана за наставу и продекана за научноистраживачку делатност. Због повећаног обима сарадње са иностранством у оквиру МФ, међународна сарадња је сада засебан сектор и једна у низу иновација у организационим активностима Машинског факултета.

Приоритети у области међународне сарадње су у складу са Стратегијом интернационализације Универзитета у Београду. У том смислу, међународни научно-истраживачки пројекти, мобилност студената и наставника, инострани студенти и сарадња са привредним субјектима из иностранства су четири основна стуба међународне научне сарадње МФ.

Машински факултет, на којем се настава реализује и на енглеском језику, један је од факултета који је традиционално интересантан студентима из иностранства, првенствено на докторским студијама, али у последње време све више и на мастер студијама. Интенција државе је да привуче још већи број иностраних студената, не само због финансија од школарина, него и због тога што се од њих очекује да, уколико једног дана у својој држави заузму значајне позиције, буду пријатељи Србије.

Међународна размена студената и наставног особља је други важан аспект интернационализације високог школства у Србији. Машински факултет велику пажњу посвећује размени студената и наставника у оквиру међународног програма ЕРАЗМУС ПЛУС у акцији КА1 тако да скоро сваког месеца студенти имају прилику да учествују у неком од позива. За младе академце то је прилика не само да стекну нова знања, него и да прошире видике и усвоје вредности ЕУ која кроз подстицање мултикултурализама тежи стварању европског простора високог образовања. Такође, међународним програмом ЕРАЗМУС ПЛУС обухваћена је и размена наставног и ненаставног особља, који на тај начин осим новог искуства у настави стичу и нове контакте, што отвара простор за заједничко учешће у различитим научноистраживачким пројектима са иностраним високошколским установама.

Осим класичне мобилности студената и наставника, већи број угледних професора са истакнутих иностраних универзитета, по правилу из високо развијених земаља, одрже предавања по позиву за наше студенте и наставнике. То је прилика да они представе актуелне светске трендове у науци и истраживању. Поред овога, на МФ се сваке године организује неколико значајних међународних научних конференција, на којима учествује већи број иностраних професора и истраживача.

Машински факултет велику пажњу посвећује и сарадњи са иностраним компанијама не само у погледу истраживања и запошљавања студената, односно реализовања стручне праксе за наше студенте, него и када је реч о њиховим потенцијалним инвестицијама у Србији. Не мали број представника страних фирми, најчешће посредством Развојне агенције РС, долази да се распита о квалитету инжењера које школује МФ. То је важна ставка у одлуци страних компанија да ли да инвестирају у нашој земљи. На тај начин, МФ индиректно помаже држави у одређеним пословима везаним за стране инвестиције у Србији, али и својим студентима да после дипломирања брже дођу до посла. Истовремено, расте и број понуда страних фирми које послују у Србији за обављање стручне праксе и запослење студената МФ.

Интензивирана је и међународна сарадња кроз учешће у међународним научно-истраживачким пројектима и пројектима у области високог образовања који се односе на изградњу капацитета, унапређење курикулума, стратешка партнерства и др.  МФ учествује у неколико ХОРИЗОНТ 2020 пројеката, великом ЕРАЗУМУС ПЛУС пројекту о увођењу дуалог образовања у високо образовање у Србији и ЕРАЗМУС ПЛУС КА2 пројекту CLEAN-kWAT чији је циљ подршка систему образовања младих инжењера који се баве енергетиком. У новом циклусу позива ЕРАЗМУС ПЛУС програма Машински факултет је аплицирао са неколико пријава. Имеђу осталог, један од пројекта се односи на успостављање Лабораторије за виртуелну и проширену реалност на МФ, други je везан за актуелна питања Индустрије 4.0, итд.

Машински факултет, у сарадњи са Универзитетом у Београду ради и на интензивирању међууниверзитетске сарадње са високошколским институцијама у иностранству. Скоро сваке године већи број значајних делегација из целог света, а то су по правилу ректори, проректори, декани, продекани, шефови одељења за међународну сарадњу, посети МФ.

Учешће на међународним научностраживачким пројектима је и показатељ изврности истраживача на МФ, што је један од најважнијих параметара и за будуће међународне пројекте. С друге стране, велики међународни пројекти доносе и потребна средства за унапређење истраживачких капацитета МФ, али и остале трошкове. Зато је један од најважнијих приоритета МФ да подстиче истраживаче да што више аплицирају и не плаше се почетног евентуалног неуспеха, јер статистички подаци показују да се коначно процентуално прихвати само мањи број поднетих пријава.

(Извор: Ingeniosus, лист Машинског факултета)

поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.