Основне поруке SMARTCATs Форума

Forum on Smart Energy Carriers,  који је недавно одржан на Машинском факултету у Београду окупио је око 30 истакнутих чланова образовних и истраживачких институција и младe истраживачe из девет европских земаља (Велика Британија, Италија, Шпанија, Белгија, Португал, Грчка, БиХ, Хрватска). Дводневни скуп под називом Smart Energy Carriers for Distributed Energy Production-Research and Innovation Technology Perspectives организован је у сарадњи са SMARTCATs Cost Акцијом.

Учеснике форума поздравио је продекан за међународну сарадњу Машинског факултета проф. др Ненад Зрнић, нагласивши важност умрежавања студената, размене искустава и стицања додатних знања. Ширење мреже између водећих европских универзитета и истраживачких институција у промовисању интелигентних енергетских система и повећања флексибилности по критеријуму горива и смањењу емисије угљеника као и подршка стратегији производње енергије из обновљивих извора је и основни циљ SMARTCATs Cost Акције.

Студенти техничких факултета из региона и европских земаља, имали су прилику да се упознају са различитим истраживачким искуствима у области развоја технологија за производњу и унапређење енергетских система, нових  технологије сагоревања – нпр. MILD.  Такође, било је речи и о процесима производње биогорива (пиролиза, гасификација, HTL и HTC процеси), процесима унапређења горива; проблематици биогорива  (корозије, нестаблиност биогорива, емисија полутанта услед мешања биодизела са дизелом и сл.).

Посебна пажња посвећена је анализама процеса производње биогорива (екеприментална анализа, анализа кинетике процеса), технологији складиштења СО2, синтези хемикалија и полимера из СО2, као и финансирању пројеката из области развоја технологија за производњу и унапређење биогорива (искуство добијања гранта Европског истраживачког савета (ЕРЦ), Horizon 2020, итд.).

Током форума одржан је и округли сто са освртом на водеће светске трендове у области развоја технологија производње биогорива, унапређења биогорива, технологија за складиштење и синтезу хем. једињења и полимера из СО2. Акценат је био на питању  у којој мери производња ел. енергије и одређених биогорива заиста представљају тзв. чисту технологију.  Учесници су се осврнули и на важност анализе енергетских ланаца током производње енергије и горива из ОИЕ и адаптивност различитих технологија производње биогорива на различите земље ЕУ и земље у транзицији.

Такође, бавили су се и питањима како  убрзати развој и комерцијализовати примену биогорива, односно примену лабораторијских истраживања у реалним условима и сценаријима нпр. померање са лабораторијских постројења ка реакторима мањих снага или горионицима. С тим у вези указано је на важност учешћа привреде, посебно малих и средњих предузећа. Разматране су и интересне теме ради договора за покретање истраживачких и иновационих пројеката (Cost Акција, Horizon 2020, Erasmus KA2), као и финансијски аспекти и механизми подршке пројеката за развој технологија за производњу и унапређење пројеката из ОИЕ.

На свечаном затварању, учесницима су се обратили председник Smartcats Cost Акције Mara de Joannon, њен заменик George Skevis. У својим обраћањима, направили су преглед активности у току форума и закључака на основу изложених радова, дискусија и тема које су биле предмет Округлог стола, као и могућности за даљу сарадњу. Изразили су велику захвалност Машинском факултету на организацији форума и жељу да се организује још један од будућих редовних састанака Акције на факултету.

На крају, учесницима се обратила и продекан за научноистраживачку делатност МФ, проф. др Драгослава Стојиљковић, која је истакла да  током овог скупа нису презентована само најновија истраживања у области производње и развоја биогорива. Учесници су показали да осим зајединичких тема истраживања имају и  резултате интересантне за размену и дискусију, као и планове за нова истраживања. Овим форумом, отворене су могућности за остварење заједничке међиинституционалне, међународне сарадње не само у оквиру Cost Акције, већ у оквиру европских пројеката, а у циљу едукације студената, имплементације научних резултата у индустрији и саобраћају из области биогорива, закључила је проф. Стојиљковић.

(Извор: Машински факултет)

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.