Конкурс задужбине Ђоке Влајковића

У прилогу је Одлука о расписивању конкурса задужбине Ђоке Влајковића за подршку студентима у стручном и научном усавршавању. Рок за подношење пријава почиње да тече од 01. фебруара 2018. године.

Прилог: Пријава и одлука

Bookmark the permalink.

Comments are closed.