Биомедицинско инжењерство у Србији – Правци даљег развоја

Фото: Pixabay

Биомедицинско инжењерство у националном оквиру класификација занимања -Постојеће стање и правци даљег развоја, назив је стручног скупа који ће, у петак, 10. новембра, у 11 сати, бити одржан на Машинском факултету у Београду (Амфитеатар ЦЕНТ).

Основни циљ скупа је унапређење полoжaja биoмeдицинскoг инжeњeрствa и срoдних тeхничких дисциплинa у здрaвствeнoм систeму Србиjе. С обзиром на значај теме, најављено је усаглашавање и усвајање предлога да се  у Националну класфикацију занимања уврсте и два нова занимања- биомедицински инжењер и клинички инжењер.

У раду скупа, чији је организатор Машински факултет у Београду, учествоваће и  државни секретар у Министарству здравља РС, др сци. мед. Мехо Махмутовић, председник Комисије за акредитацију и проверу квалитета, проф. емеритус, др Ћемал Долићанин, академик Љубиша Ракић, академик Дејан Поповић, као и други еминентни стручњаци у овој области. Детаљније.

(Извор: Машински факултет)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.