Иновациони центар МФ – 10 година успешног рада

Иновациони центар Машинског факултета у Београду свечано је обележио 10 година успешног рада. На свечаности одржаној на МФ, представљени су најзначајнији пројекти који су реализовани у том периоду, као и визија развоја у будућности. Иновационом центру је званично уручен и Сертификат ISO 9001 за систем управљања квалитетом у области истраживања, развоја и едукације у техничко-технолошким наукама.

Иновациони центар МФ је први такав центар који је основан на Универзитету у Београду, по основу Закона о иновационој делатности из 2005. године, подсетио је у уводном говору, државни секретар у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, професор Владимир Поповић.

Најавивши доношење нове законске регулативе у тој области, он је рекао да ће иновациони центри у будућности имати још важнију улогу. Нова законска решења донеће другачији начин организовања научно-истраживачког рада на факултетима и у том смислу иновациони центри ће свакако имати додатну улогу, поручио је Поповић пожелевши запосленима у ИЦ успех у даљем раду.

Говорећи о плановима развоја у будућности, директор ИЦ, професор Александар Седмак је указао да визија технолошког развоја подразумева боље интегрисани иновациони систем и заједнички наступ у свету – било да је реч о области научног истраживања, или сарадњи са привредом. Када је реч о развоју Иновационог центра МФ, он је указао на два аспекта – као фирме на тржишту и дела интегрисаног иновационог система. Оцењујући тренутну позицију иновационог система у Србији као борбу за опстанак, он је рекао да се та ситуација може превазићи само повећањем конкурентности у научном истраживању и иновацијама. То је императив, а иновациони центри у том процесу могу да имају водећу улогу, нагласио је професор Седмак.

Осрнувши се на рад Иновационог центра од оснивања до данас, декан Машинског факултета, професор Радивоје Митровић је посебно указао да су иновациони центри Машинског и других факултета Београдског универзитета, у отежаном привредном окружењу, без субјекта који би прихватио иновацију, у великој мери надоместили тај, како је рекао, важан недостатак  привредне и друштвене организованости. У том смислу, истакао је, сагледавање резултата ИЦ у протеклих 10 година прилика је, не само да оценимо њихов рад, него да искристалишемо ставове око тога како би у нардном периоду требало да изгледа технолошки развој Србије.

Честитајући запосленима Јубилеј, председник Привредне коморе Београда, Миливоје Милетић је рекао да је ограничење конкурентности једно од кључних ограничења са којима се сусреће домаћа привреда. У том смислу, само једна добро уједињена и организована активност државних институција, привреде и науке, уз примену знања и иновација, може да доведе до циља – повећања конкурентности наших предузећа, истакао је господин Милетић.

Иновациони центри важна копча повезивања науке и привреде

Након уводних излагања представљене су лабораторије МФ и најзначајнији пројекти Иновационог центра у протеклих 10 година. Међу њима: Српска ратарска машина, у сарадњи са предузећем SRMA-ZIP, Развој HVAC опреме са предузећем Термовент комерц, Сарадња у области мултимедија са компанијом SGM из Берлина, Берач воћа KOKAN 500s са предузећем BSK из Обреновца, Уређај за точење и чување вина у сарадњи са предузећем PORT-TR, Пројекат HEX са предузећем МОНТ Стубилине,  Пројекат ИСЕБ у сарадњи са Градским секретаријатом за енергетику, a као важан партнер председављен je Фонд за иновациону делатност РС.

Иновациони центри су јака копча повезивања науке и привреде, оценио је директор Фонда за иновациону делатност РС др Иван Ракоњац. Међутим, додао је, ретки су иновациони центри у Србији, који се могу похвалити професионалном каријером, као што је каријера Иновационог центра Машинског факултета. Тајна његовог успеха  је управо у сарадњи са привредом и Фонд ће наставити да подржава такве пројекте, поручио је Ракоњац.

Сарадња са БУ са аспекта интереса Града Београда и РС треба да буде на далеко већем нивоу, јер то је ресурс који, на жалост, није довољно искоришћен, рекао је градски секретар за енергетику Марко Стојановић. С тим у вези, он је најавио покретање конкретних активности на измени законске регулативе која ће допринети бољем и квалитетнијем коришћењу данас најважнијег ресурса – знања.

Свечаности су присуствовали представници ресорних министарстава, декани техничких факултета, представници привредних комора, научних института и иновационих центара, Фонда за иновациону делатност, Научно-технолошког парка Београд, директори малих и средњих предузећа, представници невладиних организација и други сарадници и пријатељи Иновационог центраИновациони центар Машинског факултета у Београду свечано је обележио 10 година постојања.

(Извор: Машински факултет)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.