Квалитет МФ потврђен сертификатом ИСО 9001

Masinski fakultet1

Машинском факултету у Београду, у суботу, 29. октобра, на Свечаној академији поводом Дана факултета, биће званично уручен сертификат ИСО 9001- међународни стандард управљања квалитетом, изјавио је декан, проф. др Радивоје Митровић. Говорећи на Свечаној седници Савета МФ, поводом 68-годишњице те високошколске устнове у Србији, он је истакао да је то још једна у низу међунардна потврда квалитета високог образовања машинских инжењера у Србији. Поштујући најважније међународне стандарде, Машински факулет је увођењем низа новина у наставни процес и развојем научног истраживања системски радио на подизању квалитета. То је препознала и верификовала Организација за оцену и сертификацију стандарда квалитета која је Машинском факултету доделила сертификат ИСО 9001 не само за област високог образовања, него и за област научног истраживања, али и област сарадње са привредом, нагласио је професор Митровић.

(Извор: Машински факултет)

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.