Представљамо Центар за противпожарну технику

pp-zastita-2

фото: МУП Србије

Центар за противпожарну технику је, као издвојена организациона јединица у оквиру Машинског факултета у Београду, основан 2015. године, као настављач  активности које је од 2005. године спроводила истоимена Лабораторија.

Осим наставе на основним и докторским студијама, главне активности Центра су пројектовање и консалтинг у области заштите од пожара и експлозија, испитивања (тестирања) рада противпожарних система и уређаја – (хидрантске мреже, мобилни уређаји за гашење, аутоматско откривање и дојава пожара, детекција експлозивних и запаљивих гасова, одвођење дима  топлоте, контролисање инсталација и уређаја у зонама опасности од експлозије). Центар ради и на развоју лабораторијских и теренских метода за испитивање и унапређење рада противпожарних система и уређаја, вештачења, израда стручних налаза. Истовремено, активно сарађује са привредним субјектима и државним органима на  побољшању стања у области заштите од пожара и експлозија.

Нека од техничких испитивања, као што је мерење јачне звучног притиска сирене за узбуњивање и мерење притиска који остварује надпритисна инсталација, први пут су урађена управо у Центру противпожарне технике Машинског факултета.

Од формирања Лабораторије за противпожарну технику, односно Центра, израђен је велики број техничких документација везаних за област заштите од пожара и експлозија (Главни пројекти и Елаборати заштите од пожара, Планови заштите од пожара, Пројекти противпожарних система, Планови евакуације). Обављена су и техничка испитивања свих врста противпожарних система, између осталог везаних за: велике индустријске комплексе, електроенергетска постројења, складишта запаљивих материјала, јавне објекте у којима се окупља велики број лица (факултети, школе, позоришта, биоскопе, органи државне управе, клинички центри и болнице) и пословне објекте (хотели и велики тржни центри). Поред тога изађен је велики број Процена ризика од пожара и експлозија које су урађене применом најсавременијих међународно признатих методологија. У области форензике обављен је већи број вештачења која се односе на пожаре на грађевинским објектима и у превозним средствима.

 

(Извор: Машински факултет)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.