Руководству Машинског факултета представљени резултати Еразмус+ пројекта BE21SKILLED

Машински факултет Универзитета у Београду од 2022. године активно учествује у Еразмус+ пројекту BE21SKILLED, који финансира Европска комисија. Пројекат се ускоро завршава, а тим поводом у Деканату Машинског факултета одржан је састанак са члановима пројектног тима који су информисали декана и руководство факултета о досадашњим резултатима и оствареном напретку у реализацији пројекта.

Пројекат је фокусиран на креирање иновативних алата за развој релевантних вештина студената за 21. век, као што су вештине комуникације и преговарања, етичког расуђивања, социо-емоционалне способности, прилагодљивости новим ситуацијама, способности за тимски рад и слично.

Како је истакнуто, кључни моменти у реализацији пројекта обухватали су анализу неопходних вештина студената по секторима, нацрт Регионалног већа секторских вештина, као и значајна достигнућа пројекта, попут е-Компаса, алата за развој вештина 21. века и модула дизајнираних да помогну наставницима у интеграцији ових вештина у курикулуме предмета. Представљена је и веб страница пројекта, која садржи извештаје, алате и анализе, већим делом доступне и на српском језику.

На састанку је договорено да се путем личних контаката информише што већи број колега о резултатима пројекта BE21SKILLED, како би се олакшала њихова интеграција у наставни процес на факултету.

Зашто је пројекат BE21SKILLED важан?

Пројекат BE21SKILLED адресира критичну потребу за вештинама 21. века усред брзог технолошког напретка, све веће глобализације и преласка на економију засноване на знању. Пројекат има за циљ да унапреди стање вештина 21. века и помогне наставницима у високом образовању да пренесу ово знање студентима. STEM дипломци (STEM – Science, Technology, Engineering, and Mathematics) често не поседују тзв. „меке“ вештине, што им значајно отежава да се укључе у радни процес великих компанија. Пројекат BE21SKILLED интеграцијом вештина 21. века у постојеће курикулуме циља да створи компетентније дипломце, спремне за будућу каријеру. Дакле, основни циљ BE21SKLLED пројекта јесте подстицање вештина 21. века обучавањем како STEM наставника, тако и студената.

Пројекат BE21SKILLED је фокусиран на  стварање иновативних алата за обогаћивање курикулума и преношење релевантних вештина 21. века студентима из STEM области. Истичући компетенције које се не могу лако реплицирати путем вештачке интелигенције, попут етичког расуђивања, развоја односа, контекстуалне двосмислености, социо-емоционалне вештине и стратешког преговарања, пројекат тежи да користи иновативне методе подучавања како би усадио ове вештине и унапредио традиционалне наставне рутине. Пројекат ставља наставнике у високом образовању у први план, препознајући их као главне покретаче развоја вештина и кључних компетенција код студената. Упркос снажној посвећености укључивању вештина 21. века у курикулуме високог образовања, многи наставници немају неопходне вештине да их ефикасно пренесу студентима. Овај јаз је често последица педагошког образовања које су сами прошли и недостатка тренутних професионалних програма обуке – а могуће га је премостити помоћу резултата BE21SKILLED пројекта.

За више информација, посетите веб страницу пројекта на https://be21skilled.eu/, која укључује детаљне извештаје, алате и анализе BE21SKILLED пројекта на енглеском и српском језику.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.