У сусрет великом јубилеју Катедре за моторе: Дан отворених врата – Шест месеци од почетка рада Лабораторије за испитивање мотора на гасовити водоник

Катедра за моторе Машинског факултета у Београду, у години у којој се навршава 105 година од објављивања прве књиге и почетка наставе на српском језику из области Мотора и клипних машина, прославу јубилеја започела је првим у низу интерактивних догађаја у којима ће представити домете развоја своје лабораторије, истраживачког рада и праваца развоја у домену алтернативних погонских система за будуће високе еколошке стандарде.

Шест месеци након завршетка пројекта реконструкције и доградње Лабораторије за моторе, након бројних провера инсталација и нових лабораторијских система и инструмената, пробних испитивања и успостављања безбедносних процедура и протокола, Катедра за моторе је отворила врата својих лабораторија и у Дану отворених врата 20.јуна 2024. године, колегама и студентима нашег факултета представила рад Лабораторије за испитивање мотора на гасовити водоник, прве и једине у Србији и региону.

Дан отворених врата је замишљен и организован као интерактивни догађај са идејом да се уместо уобичајених предавања и конвенционалних видео презентација, једна нова технологија, један нови систем сагоревања еколошког горива и јединствен истраживачки процес у области тзв. „зеленог мотора“ приближи заинтересованима и демонстрира in vivo. Догађају је поред декана проф. Владимира Поповића и деканског колегијума присуствовао велики број професора и колега, али оно што је свакако највећи утисак и што представља посебно задовољство домаћина јесте присуство изузетно великог броја млађих колега, сарадника, асистената и најважније – студената.

Проф. Ненад Миљић је окупљени аудиторијум упознао најпре са хронологијом модернизације лабораторије која је започела још 2013. године увођењем савремених система за динамичка испитивања мотора, којa је успешно настављенa кроз инсталације и додатно опремање лабораторије са две серије специјалних модуларних истраживачких мотора намењених проучавању радног процеса и различитих система сагоревања бензинских мотора, што је реализовано кроз индустријска истраживања у сарадњи са истраживачким центром AVL GmbH из Граца.

У наставку посетиоци су упознати најпре са основним циљевима пројекта Катедре за моторе под називом „Надоградња истраживачких и развојних капацитета за иновативне технологије за моторе СУС нулте емисије CO2 у сектору транспорта“ који је у оквиру јавног позива под називом „Иновативна решења за декарбонизацију којa доприносе праведној зеленој транзицији у Србији“ под окриљем UNDP (United Nations Developement Program) и уз покровитељство Владе Јапана реализован током 2022. и 2023. године. Уз додатна огромна сопствена улагања Катедре и помоћ Факултета извршена је обимна реконструкција лабораторијског простора Катедре за моторе и омогућена уградња опреме за складиштење, дистрибуцију и коришћење гасовитог водоника за испитивање мотора, реконструисана електро-инсталација, уграђена нова противпожарна опрема и уведена три независна сегмента вентилационог система као и сигурносно-алармни систем за аутоматску детекцију водоника који је укључен у већ постојећи сигурносни систем лабораторије.

Проф. Слободан Поповић је посетиоце упознао са основним карактеристикама инсталације, са основним безбедносним и сигурносним изазовима у примени водоника и са протоколима и сопственим искуствима у примени поступака за безбедно упуштање водоника у процес, а након тога су уследила бројна питања, одговори и дискусија на тему екологије, еколошког статуса водоника и начина његовог добијања, физичко-хемијских карактеристика водоника, регулације притиска и мерења протока, доступних начина убризгавања и примењених стратегија образовања смеше, па све до појединости везаних за динамику сагоревања, ефикасност радног процеса и очекивања у погледу примене у појединим областима индустрије и транспорта.

Доцент Предраг Мрђа приказао је посетиоцима гасну станицу за смештај, складиштење и развођење гасовитог водоника. Посебна пажња посвећена је кључним безбедносним аспектима, противпожарној заштити, пре свега демонстрацији процеса инертизације инсталације, тј. поступка испирања водова и пуњења азотом. У наставку, приказана је процедура безбедног покретања инсталације за снабдевање лабораторије водоником, поступним упуштањем у делове цевовода са поступним подешавањем радног притиска водоника. Доцент Марко Китановић и Немања Букушић, стручни сарадник и главни оператер пробног стола, демонстрирали су покретање мотора са поступним успостављањем протока након чега је у лабораторији приказан детаљан поступак испитивања мотора уз коришћење најсавременијег система за управљање мотором и пробним столом, мерење и дигиталну аквизицију података, према захтевима какве намећу прототипска испитивања ауто-индустрије.

Катедра за моторе користи прилику да свим колегама који су присуствовали овом догађају упути велику захвалност јер су својим присуством, активним учешћем кроз дискусију и бројна питања, а пре свега исказаном подршком и похвалама за постигнуте резултате учинили велику част и дали подстицај за наставак развоја лабораторије и нова истраживања.

(Извор: Катедра за моторе)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.