Предавање компаније Термомеханика: О арматури и цевоводима – примери из праксе

Катедра за термотехнику угостила је мр Владимира Илића, дипл. инж. маш.  и директора компаније „Термомеханика“, који је студентима прве године мастер студија на Модулу за термотехнику одржао предавање на тему „Арматура и цевоводи“.

Господин Илић се најпре осврнуо на теоријске основе у овој области, а затим је представио основне типове арматуре и њихову примену. На примеру једног постројења са воденом паром указао је на критеријуме о којима би требало да се води рачуна приликом пројектовања ове врсте система, као и на начин на који се бирају одређени елементи цевовода.

За студенте је то била добра прилика да се на конретном примеру упознају са избором контролног вентила и одвајача кондензата помоћу програма MyValve, који знатно олакшава прорачуне и избор одговарајућих делова инсталације.

Директор „Термомеханике“ је указао и на најчешће енергетске губитке и велике проблеме који се јављају приликом одвођења кондензата код парних постројења. С тим у вези, осврнуо се на могућност транспорта кондензата ка резервоару коришћењем парне пумпе, чији је принцип рада објаснио на датом примеру из праксе.

Владимир Илић је студенте упознао и са широком палетом производа фирме ARI-Armaturen, произвођачем ове врсте опреме, а млади академци су могли и уживо да погледају велики број изложених различитих типова арматуре, као и демонстрацију рада вентила са пнеуматским и моторним погоном.

(Извор: Катедра за термотехнику)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.