Позив студентима: СТРУЧНА ПРАКСА Б школска 2023/24 година

Циљ праксе је стицање искустава кроз боравак у амбијенту у коме инжењери остварују своју професионалну каријеру.

Реализовање праксе је могуће на три начина:

  1. Студент сам проналази компанију (пројектни бирои, институти, фабрике, занатске радње,…) у којој ће обавити праксу. Факултет издаје званичан документ (Упут) насловљен на одабрану компанију са молбом/захтевом да кандидату обезбеди праксу. Сугерише се студентима да искористе ову могућност због лимитираног броја места које може да обезбеди факултет.
  2. Факултет, у оквиру својих могућности, обезбеђује праксу у некој од компанија са којом има сарадњу (широм Србије) или у некој од наставних лабораторија на факултету.
  3. Студенту који је члан неког од студентских тимова који учествују у инжењерским такмичењима, на предлог професора-ментора, та активност се може признати као обављена стручна пракса.

У циљу сагледавања броја неопходних места као и благовремене организације праксе, неопходно је и ОБАВЕЗНО да попуните УПИТНИК.

Потребно је да одговорите на свако питање.

У поље „Email“ навести искључиво вашу званичну факултетску/студентску имејл адресу која ће бити коришћена за даљу комуникацију.

Линк за попуњавање УПИТНИКА:

https://forms.gle/c9db2PKWAstTxduf8

Крајњи рок за пријављивање је 07. мај 2024. године. После овог рока пријављивање неће бити могуће. 

Све даље информације ће бити објављиване у вестима предмета:

https://nastava.mas.bg.ac.rs/nastava/viewforum.php?f=1298

Редовно пратите обавештења.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.