Danieli Systec Engineering – Студентска пракса за студенте Машинског факултета

Danieli Systec Engineering је једна од водећих компанија за индустријску аутоматизацију и контролу процеса. Бави се инжењерингом и пуштањем у рад индустријских постројења широм света. У дугогодишњем партнерству са компанијом Danieli Automation S.p.A, која је део Danieli Grupe, учествовала је у више од 400 пројеката. Мисија компаније је проналажење оптималног и исплативог решења коришћењем знања стеченог широм света. Кључ њиховог успеха је познавање технологија, иновативни приступ, квалитет услуга и производа.

Од 2022. у оквиру компаније је основан и пројектантски биро, који чине машински инжењери чији је задатак пројектовање и развијање техничке документације машина и производних погона заједно са колегама из Италије и других земаља.

У сарадњи са Машинским факултетом Универзитета у Београду и Факултетом техничких наука Универзитета у Новом Саду компаниија организује СТУДЕНТСКУ ПРАКСУ.

Плаћена стручна пракса намењена је студентима завршне године:

  • ОАС – Основних академских студија (МАС и ФТН),
  • ДУМ – Дизајн у машинству (МАС),
  • ПРО – Производно машинство (МАС и ФТН),
  • ТКЛ – Транспортно инжењерство, конструкције и логистика (МАС),
  • ИГМ – Инжењерска графика и мехатроника (МАС),
  • ЗЗК – Заваривање и заварене конструкције(МАС), и
  • Мехатроника и конструкционо машинство (ФТН).

Наведени смерови су препоручени, а такође, добродошли су и заинтересовани студентни са других смерова.

Теме којима ће се студенти бавити су упозвавање технолошких поступака добијања и обраде челика, пројектовање машина, разрада техничке документације (цртежа), где ће студенти имати прилику да се уз менторство упознају са софтверским алатима, стекну ширу слику о пројектовању, прошире своја знања и остваре почетно радно искуство.

План је да пракса траје два месеца, неколико пута недељно у трајању од 4 до 6 сати дневно. Термине и дневно ангажовање договарају ментор и студенти тако да се поштују обавезе студената на факултету (предавања, вежбе, колоквијуми и друго).

Време и начин пријављивања:

 

Пријаве са биографијом слати на емаил адресу dsy.secretary.serbia@systec.danieli.com све до понедељка 10.04.2024. године, са насловом емаил-а [За студентску праксу – ТО Београд]. Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор и за њих ће бити организовани разговори и тестирање.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.