Обавештење о приступном предавању

Комисија за припрему реферата по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Механика флуида, односно Комисија за оцену приступног предавања, у саставу: др Милан Лечић, редовни професор – председник Комисије, др Снежана Милићев, ванредни професор, др Александар Ћоћић, редовни професор, др Дарко Раденковић, доцент,  др Душан Продановић, ред. проф., Грађевински факултет, Универзитет у Београду.

У складу са Правилником о извођењу приступног предавања при избору у звање наставника на Машинском факултету Универзитета у Београду, заказује приступно предавање кандидату др Милану Раковићу, маст. инж. маш., дана 27.11.2023.  године, са почетком у 14,00 часова, у сали 211 на Машинском факултету, са темом „Уљно-хидраулички системи – принципи рада и компоненте“.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.