Успех истраживача Машинског факултета: Одобрени пројекти у оквиру Зеленог програма сарадње науке и привреде

У оквиру Зеленог програма сарадње науке и привреде, Фонд за науку Републике Србије ће у наредне две године финансирати три пројекта у којима ће учествовати истраживачи Машинског факултета у Београду и Иновационог центра Машинског факултета.

„Зелени програм“ је усмерен ка одрживом развоју, подизању квалитета животне средине кроз смањење загађења природних ресурса, ваздуха, воде и земљишта, као и целог екосистема. Намењен је пружању практичне подршке сарадњи науке и привредног сектора, засноване на коришћењу расположивих научних потенцијала, као и подршке одрживом развоју и подизању нивоа квалитета животне средине. Програм се заснива на Програму РАЗВОЈ и у складу је са националним стратегијама, као и стратегијом Европске уније „Пут до здраве планете“ и акционим планом „Према нултој стопи загађења ваздуха, воде и земљишта“.

На основу двостепене евалуације пројеката коју су обављали међународни евалуатори, одобрено је финансирање укупно 20 научноистраживачких пројеката, међу којима су и три пројекта у чијој ће реализацији, као носилац или партнер, учествовати Машински факултет у Београду.

„Improving operational flexibility of decarbonized thermal power plants with energy storage towards increased renewable sources utilization“, назив је пројекта којим ће руководити проф. др Владимир Стевановић са Катедре за термоенергетику, а проф. др Весна Спасојевић Бркић са Катедре за индустријско инжењерство руководиће пројектом под називом „Support Systems for Smart, Ergonomic and Sustainable Mining Machinery Workplaces“. Као партнер на овом пројекту учествоваће и Технички факултет у Бору.

Као партнер, Машински факултет у Београду ће учествовати у пројекту „Sustainable deployment of biomass catalytic gasification technology to increase the utilization of renewable energy in the Serbian industry“ , чији је носилац Институт за нуклеарне науке Винча. У реализацији овог пројекта чији је циљ развој  технологије која ће омогућити интензивнију производњу водоника из биомасе, учествоваће и истраживачи  Института за хемију, технологију и металургију.

Како је саопштио Фонд за науку Републике Србије, пројекти одобрени за финансирање ће у наредне 2 године развијати решења у различитим областима које ће допринети смањењу загађења ваздуха, воде и земљишта. Теме којима ће се истраживачки тимови бавити тичу се обнове деградираних екосистема, смањења загађења животне средине узрокованог органским загађивачима, микропластиком, отпадом, пестицидима и другим штетним материјама.

Друга област којом ће се истраживачи бавити обухвата решења која ће допринети развоју одрживих индустријских система и пословних модела који смањују загађење средине. У фокусу су чистије технологије и дигитална трансформација индустрије – развој модела заснованих на вештачкој интелигенцији који ће омогућити ефикасније суочавање индустрије са емисијом гасова и штетних супстанци.

Укупан буџет програма је 3,5 милиона евра, а средства су издвојена из буџета Републике Србије.

(Извор: Машински факултет)

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.