Најбоља књига МФ у 2022: Механика флуида – физика феномена

Поводом обележавања Дана Св. Саве, Машински факултет традиционално, сваке године, додељује награду за најбољу књигу у протеклој календарској години,  наслову чији су аутори с Машинског факултета, а издавач сам Факултет или нека друга издавачка кућа у земљи и иностранству.

Годишњу награду за најбољу књигу у 2022. години, одлуком већине чланова Наставно-научног већа, добио је наслов „Механика флуида – физика феномена“, др Светислава Чантрака, редовног професора Машинског факултета у пензији  и његовог млађег колеге, ванредног професора др Александра Ћоћића, коме је професор Чантрак био и ментор магистарске тезе и коментор докторске дисертације на Катедри за механику флуида.

На пригодној свечаности која је, у четвртак, 26. јануара одржана у част првог српског архиепископа, просветитеља, творца законодавства и зачетника српске средњовековне књижевности, признања ауторима је уручио декан Машинског факултета, проф. др Владимир Поповић.

Честитајући лауреатима, он је подсетио да је избор за најбољу књигу једна лепа традиција Машинског факулета, која је покренута 2002. године на иницијативу тадашњег декана, проф. др Милоша Недељковића.

„Ово признање је значајно, не само због тога, што на овај начин подстичемо писање и објављивање књига, него и зато, што се кроз гласање за избор најбољег наслова исказује и наш став о томе шта мислимо једни о другима, када је реч о раду у струци. У том смислу, награда је веома важна, пре свега, за саме ауторе, јер долазиод њихових колега. Уверен сам да су сви досадашњи добитници веома поносни на ово признање“, рекао је проф. Поповић.

У име награђених, скупу се обратио др Александар Ћоћић. У своје и у име проф. Чантрака, који оправдано није присуствовао уручењу награде, захвалио се колегама на указаном поверењу и подршци да њихова књига буде изабрана за најбољи наслов Машинског факултета у 2022. години.

У веома емотивном говору (линк) о заједничком раду са својим некадашњим ментором, др Ћоћић је истакао да је књига резултат дугогодишњег наставно-научног и педагошког рада чланова Катедре за механику флуида, а пре свега жеље да се студентима на најбољи начин објасни физичка суштина феномена који се јављају у механици флуида.

Како аутори и сами наводе у предговору књиге, због ограниченог броjа часова, многи аспекти физичких поjава остаjу недовољно разjашњени. Из тих разлога у књизи је већа пажња посвећена прецизним и детаљним физичким обjашњењима феномена, него њиховоj математичкоj структури. Кроз такав концепт описивања струјних појава, аутори су желели да изазову веће интересовање и за математички садржај. У том смислу, књига представља увод у најважније основе Науке о струјању.

„У предговору кажемо да је књига посвећена њеном читаоцу који стреми разумевању физичке суштине феномена у механици флуида. Такође, наводимо и да структура књиге одговара неким „нестандардним“ начинима излагања материjе. Посматрано са педагошко-дидактичког становишта, процес учења се одвиjа кроз фазе „разумем− не разумем“, што води ка сукцесивном продубљивању разумевања разматраног проблема или неког феномена. Зато је књига циљано замишљена као као потпорно место на путу од физике феномена ка формирању како физичко-математичких модела, тj. одговараjућих jедначина, тако и усваjању метода (аналитичких, нумеричких, експерименталних) за њихово решавање. Ми, као аутори, имамо велику одговорност да нашем читаоцу омогућимо да своj пут од физичког ка математичком моделирању, успешно и задовољно, што више скрати и суштински олакша. Тежња свих нас, коjи смо на било коjи начин у контакту са овом књигом, jе да се сазвучjе између физичких поjава и њихових математичких модела изгради на темељима квалитетне физике феномена“, истакао је, између осталог др Ђоћић, цитирајући делове предговора књиге.

„Садржај књиге је веома занимљив. Сви наведени феномени се неизоставно срећу у изучавању механике флуида, али оно по чему се ова књига разликује од свих досадашњих издања, јесте покушај аутора да три подједнако значајна и равноправна приступа у изучавању механике флуида – аналитички, нумерички и експериментални приступ – подведу под једну капу. Због тога је ова књига јединствена и представља јак доказ да одакле год да кренете морате да дођете до суштине онога што се дешава“, истакао је др Марко Иветић, редовни професор Грађевинског факултета у пензији и један од рецензената књиге.

Да је реч о јединственој књизи, сагласан је и други рецензент, проф. др Милан Лечић, шеф Катедре за механику флуида и председник Комисије за издавачку делатност Машинског факултета, који је о књизи говорио с уметничког аспекта.

„У првом реду треба истаћи лепоту jезика, са коjим jе књига написана, као и вештину аутора да се и нешто што jе по своjоj природи компликовано, обjасни jедноставно и разумљиво и неком почетнику у научноj области механика флуида. С друге стране, треба истаћи и њен ликовни аспект, посебно ликовност насловне стране, коју је обликовао проф. Чантрак, а затим ту су и изузетне графичке илустрације које прате физичка објашњења, где је свој уметнички таленат показао и др Ћоћић“, нагласио је проф. Лечић.

Свечаности доделе награде за најбољу књигу у области машинства у протеклој години присуствовали су и продекан за наставу, проф. др Марко Милош, продекан за финансије, проф. др Александар Грбовић, продекан за организацију и акредитацију, проф. др Живана Јаковљевић, шефови катедри и бројне колеге и пријатељи проф. Светислава Чантрака и ван. проф.  Александра Ћоћића.

(Извор: Машински факултет)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.