Решавање молби за додатни број ЕСПБ

Последњи дан за решавање молби, за додатни број ЕСПБ за школску 2022/23. годину је у канцеларији 103а, 18.11.2022.год у периоду од 10:00 до 14:30 сати.
Накнадног термина, за решавање горе наведених молби, неће бити!!!!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.