САТИТ – Виртуелни штит безбедности државе и грађана

Нагла експанзија инернета омогућила је бржу и лакшу комуникацију међу људима, стицање нових знања и вештина, ефикасније пословање јавних служби, банкарског сектора и привреде… Друга страна медаље је повећана рањивост савременог друштва од сајбер напада и свих других облика виртуалног криминалитета… О томе најбоље говори и недавни хакерски напад на информациони систем Републичког геодетског завода, који је два месеца био избачен из система.

О безбедности информационих система државних органа, јавних служби, банака и других великих система брину стручњаци за виртуелну безбедност. Они прате и руководе безбедношћу рачунарских мрежа, оперативних система и база података, баве се софтверским инжењерингом, детекцијом и методама одбране, криптографијом и крипто технологијом, креирањем и применом безбедносних веб апликација и рачунарском форензиком.

фото: Freepik

Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије (САТИТ) МУП-а Србије је први национални систем који је основао свој Центар за брзо реаговање на електронске нападе – ЦЕРТ. Из тог центра, касније је настао Национални центар за реаговање на нападе на информациони систем.

У оквиру своје надлежности САТИТ планира, прати и спроводи мере из области информационе безбедности, извештава о стању јавне безбедности на територији Србије, организује функционисање и развој информационо-комуникационе инфраструктуре и информационих система електронског пословања, односно електронске управе.

“Организациона структура Министарства унутрашњих послова Републике Србије је веома комплексна и чини је око 2300 различитих организационих елемената. Трудили смо се да се кроз такву организацију прилагодимо савременим технолошким изазовима који су присутни у земљи и окружењу, а у циљу сузбијања свих облика криминалитета. Наша основна функција је очување јавног реда и мира”, рекао је пуковник полиције, асс мр, дипл.инг.ел. Славиша Ђукановић, представљајући студентима Машинског факултета рад овог сектора.

Како је навео, МУП Србије има највећи ДАТА ЦЕНТАР и највећи је систем интегратор у земљи. “Имамо четири развојне платформе, а један од колега у нашем Одељењу за развој, у чијој су надлежности послови програмирања и унапређења програмских система Полиције и МУП-а,  је упаво дипломац Машинског факултета“, навео је он.

Поред ЦЕРТА и Одељења за развој, САТИТ у свом саставу има и одељења за оперативно-планске послове; персонализацију идентификационих докумената; радио комуникације; комуникације; системе видео надзора и техничке заштите; електронско пословање; серверску инфраструктуру; информациону безбедност; полицијску аналитику; статистичку аналитику и оперативно-криминалистичке евиденције; као и одељења за информационе технологије у Београду, Новом Саду, Крагујевцу, Краљеву и Ужицу.

САТИТ обезбеђује услове за функционисање Дирекције полиције и осталих организационих јединица МУП-а Србије, који се односе на организовање, развој и експлоатацију интегрисаног информационог система, као и на планирање, изградњу, надзор и коришћење телекомуникационих система и система криптозаштите. Важно је истаћи да МУП Србије има сопствени затворени интернет систем, чиме се успешно брани од утицаја споља.

ИТ стручњаци МУП-а Србије  тренутно раде на развоју неколико пројеката чији је основни циљ спречавање различитих видова криминалитета и очување безбедности, јавног реда и мира у земљи. Један од пројеката је пројекат “Safe city” који се односи на успостављање система видео-надзора јавних површина, тргова, паркова, објеката, мостова, улица, раскрсница, паркинга, спортских објеката.

фото: Freepik

Пројекат се спроводи у сарадњи са кинеском компанијом Huawei, а његов основни циљ је превентивна заштита грађана и њихове имовине, као и ефикаснија борба против против криминала, тероризма и свих других облика нарушавања безбедности. Пројекат је у повоју и тренутно се развија на подручју града Београда, с тенденцијом да се прошири на друге градове у Србији.

Основни задатак тог система је да помогне полицији и надлежним институцијама, да у што краћем року и са што мање ресурса, реше и најтежа кривична дела”, нагласио је господин Ђукановић. Како је навео, изградња инфраструктуре транспортне мреже путем оптичких каблова, подразумева и надоградњу  различитих сервиса и сензора, попут камера за детекцију покрета, детекцију присуства, детекцију проласка на црвено и прекорачење брзине и друго. Идеја је да се све прикупљене информације сливају у Дата центар МУП-а Србије, где ће се на основу задатих параметара претраге правити тзв. аналитички екстракти за поједине службе у саставу МУП-а.

Један од пројеката је и “Систем специјалних веза”, оптичка транспортна мрежа између државних органа који су везани за систем безбедности. И Машински факулет је члан тог система, јер је препознат као институција од значаја за одбрану земље.

„Уводимо и ИП телефонију која омогућава обављање телефонских позива коришћењем интернет конекције уместо конвенционалне аналогне телефонске линије. Користимо дигитални телекомуникациони систем ТЕТРА и провајдери смо те услуге. Радимо за полицију, војску, Безбедносно-информативну агенцију, Хитну помоћ, Електропривреду Србије, а ускоро ћемо укључити и речно бродарство. Сви национални системи битни за очување јавног реда и мира, као и за функционисање система руковођења и командовања у полицији користе систем ТЕТРА. Овај систем нам омогућава видео стрим у реалном времену”, навео је Ђукановић.

Представио је и пројекат патролног возила са системом за детекцију, оригинално решење стручњака у САТИТ-у. Возило је опремљено с две камере. Једна је намењена за препознавање таблица, а друга за општи видео наздор. Препознаје три траке, детектује таблицу и у реалном времену врши проверу да ли је регистрована или није,  да ли оригинална или украдена, да ли је у потрази и слично, а полицајац на терену добија текстуалну поруку да ли и по ком основу треба да заустави неко возило.

„МУП Србије има веома добру сарадњу с Машинским факултетом, једним од ретких факултета који се веома успешно прилагодио савременим трендовима у науци, техници, технологији и технолошком развоју.  Место и улога машинског инжењера је веома запажена и препозната и у нашем систему и дипломци Машинског факултета су више него добродошли“, поручио је на крају господин Ђукановић.

(Извор: Машински факултет)

                                                                                     

Bookmark the permalink.

Comments are closed.