Конкурс за доделу студентских стипендија из донације породице Хранисављевић

Позивају се студенти Основних академских студија Машинског факултета, који припадају социјално осетљивим групама, да се пријаве на конкурс за доделу стипендија у школској 2022/2023. години.

Породица Хранисављевић је добротвор, која кроз донацију Машинском факултету, жели да пружи подршку стипендирањем 10 студената, и то:

  • из мaтеријално угрожених породица,
  • студентима без родитељског старања и
  • студентима из једнородитељских породица

Позивају се сви студенти који припадају горе наведеним категоријама да поднесу пријаву на конкурс за доделу стипендије Комисији за спровођење конкурса за доделу стипендија студентима из донације породице Хранисављевић. Уз пријаву је потребно доставити документацију којом доказују припадност социјално осетљивој друштвеној групи. Потребна документација подразумева:

  • фотокопију решења Центра за социјални рад да су примаоци социјалне помоћи, односно решења о месечним примањима по члану породице (обавезно доставити);
  • умрлицу преминулог родитеља или фотокопију извода из матичне књиге рођених студента;
  • или умрлице преминулих родитеља.

Рок за достављање пријава: од 26.09. до 14.10.2022. године,  од 12:30 до 14:30

Канцеларија за достављање пријава: Шалтери Службе за студентске послове

Након пријема Пријава студената, Комисија ће извршити рангирање пријављених кандидата и, уз консултацију са Донаторима, објавити ранг листу од 10 студената који су остварили право на примање стипендије. Студенти ће, након тога, потписати Уговоре о стипендирању. Износ стипендије је 100 Еур, у динарској противвредности на дан уплате и исплаћује се у школској 2022/2023. години, почев од октобра месеца 2022. године, закључно са јуном 2023. године.

 

 

поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.