Одбрана докторске дисертације

МИХАЈЛО АРАНЂЕЛОВИЋ, маст. инж. маш. браниће докторску дисертацију „УТИЦАЈ ВИШЕСТРУКИХ ГРЕШАКА У ЗАВАРЕНОМ СПОЈУ НА ИНТЕГРИТЕТ ЗАВАРЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ“ на Машинском факултету у Београду, дана 28.09.2022. године у времену од 12,00 часова у сали 514,  пред Комисијом у саставу: др Зоран Радаковић, ред. проф., др Гордана Бакић, ред. проф., др Ана Петровић, доц., др Зијах Бурзић, научни саветник, Војнотехнички институт Београд и др Симон Седмак, научни сарадник, ИЦ МФ Београд.

Београд, 21.09.2022. године

Bookmark the permalink.

Comments are closed.