Потписивање анекса уговора о финансијском задужењу за шкoлску 2020/2021.годину

Обавештавају се студенти да су у обавези да се УПИШУ и потпишу анекс уговора о финансијском задужењу за школску 2020/2021.годину, јер без тога неће бити у могућности да пријаве испит у току школске године.
Имајући у виду присуство епидемије изазване вирусом SARS Cov 2 и обавезу заштите студената и запослених од могуће заразе, неопходно је да се придржавате рокова и
ПРОЦЕДУРЕ

 1. Студент треба на свом студентском сервису да провери тачност испуњености предиспитних обавеза и финансијско задужење за школску 2020/2021. годину.
 2. Уколико студент сматра да је испунио предиспитне обавезе из одговарајућег/их предмата, а да наставник то није унео у базу (непише у свом студентском сервису), има обавезу да одштампа Образац бр 1 и да оде код наставника који ће му евидентирати испуњеност предиспитних обвеза . Попуњен Образац бр 1 студент предаје у ХОЛУ ИСПРЕД АМФИТЕАТРА „А“ у времену од 12-14 часова у периоду од 3. – 6. 11. 2020. године.
 3. Студент има обавезу да припреми следећу документацију за упис:
  а) Индекс
  б) Попуњен ШВ-20 образац који може преузети са ШВ-20 или скриптарници МФ,
  в) Уплатити наведе износе на УПЛАТНИЦАМА које се могу преузети са сајта МФ уплатнице или скриптарници МФ
  г) Преузме и потпише анекс уговора о финансијском задужењу за школску 2020/2021. годину који се налази у ХОЛУ ИСПРЕД АМФИТЕАТРА „А“ у времену од 12-14 часова у периоду од 9. – 20. 11. 2020. године.
 4. Са наведеном документацијом из тачке 3., студент долази ИСКЉУЧИВО У СВОМ ПРЕДВИЂЕНОМ ТЕРМИНУ на шалтер Службе за студентске послове и врши УПИС.
  Распоред уписа биће објављен најкасније до 6.11.2020.године.
  Молимо да се придржавате наведених термина.

Прилог: Обрасци Бр.1, ШВ20  и уплатнице

поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.