Упис студената у прву годину МАС у школској 2020/2021. години

​ Упис студената на основу коначне ранг листе (МИ) обавиће се у сали 211 (други спрат)  у петак 16.10. 2020. год. прозивком и то:

 • од 1 до 54 по рангу од 10 до 10:30 часова,
 • од 55 до 108 по рангу од 10:30 до 11 часова,
 • од 109 до 162 по рангу од 11 до 11:30 часова,
 • од 163 до 217 по рангу од 11:30 до 12 часова.

Упис студената на основу коначне ранг листе (МИ) обавиће се у амфитеатру 208  (други спрат) у суботу 17.10. 2020. год. прозивком и то:

 • кандидата од 1 до 217 по рангу који се оправдано нису појавили у петак од 9:30 до 10 часова,
 • од 218 до 272 по рангу од 10 до 10:30 часова,
 • од 273 до 327 по рангу од 10:30 до 11 часова,
 • од 328 до 383 по рангу од 11 до 11:30 часова.

Ради ефикаснијег уписа у условима пандемије ковид вирусом, молимо студенте да на време припреме следећу документацију по Конкурсу и коначан упис обаве на шалтерима Службе за студентске послове.

Приликом прозивке сваки студент ће добити два примерка Уговора о студирању на МАС, које треба да попуни, потпише и један примерак преда са свом наведеном документацијом, а други примерак задржи за себе.
Такође, приликом уписа сваки уписани студент добиће активациони код, којим активира свој електронски индекс. Tада може да приступи избору предмета за школску 2020/2021. год.(после 18 часова)

​ УПИС СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ НА ​ ТЕРЕТ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Кандидати који стекну право на упис у овој категорији подносе:

 1. потврду са прозивке за упис на конкурс (потврду се добија на самој прозивци),
 2. оверене фотокопије дипломе и додатка дипломе првог степена и оригинална документа на увид или уверења о завршеним студијама првог степена,
 3. извод из матичне књиге рођених само за стране држављане и за кандидате рођене ван Републике Србије,
 4. две (2) фотографије формата 4,5 х 3,5 сm (једна за ШВ-20, а друга за индекс),
 5. попуњен и потписан образац ШВ-20, а фотографију налепити на назначено место (образац ШВ-20 се може набавити у скриптарници МФ),
 6. попуњен и потписан индекс, а фотографију налепити на назначено место (НИКАКО НЕ ЛЕПИТИ ФОЛИЈУ),
 7. доказ о уплати накнаде Центру за развој каријере.

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према коначној ранг листи.

​ УПИС СТУДЕНАТА КОЈИ САМИ ФИНАНСИРАЈУ ТРОШКОВЕ СТУДИРАЊА (САМОФИНАНСИРАЈУЋИ)

Кандидати који стекну право на упис у овој категорији подносе:

 1. потврду са прозивке за упис на конкурс (потврду се добија на самој прозивци),
 2. оверене фотокопије дипломе и додатка дипломе првог степена и оригинална документа на увид или уверења о завршеним студијама првог степена
 3. извод из матичне књиге рођених само за стране држављане и за кандидате рођене ван Републике Србије,
 4. две (2) фотографије формата 4,5 х 3,5 сm (једна за ШВ-20, а друга за индекс),
 5. попунити и потписати образац ШВ-20, а фотографију налепити на назначено место (образац ШВ-20 се може набавити у скриптарници МФ),
 6. попунити и потписати индекс, а фотографију налепити на назначено место (НИКАКО НЕ ЛЕПИТИ ФОЛИЈУ)
 7. доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте,
 8. доказ о уплати накнаде Центру за развој каријере,
 9. доказ о уплати дела школарине Универзитету у Београду.

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према коначној ранг листи.

​ УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАС ИНДУСТРИЈА 4.0 ​ у школској 2020/2021. години (коначна ранг листа И4.0)

​ Упис студената обавиће се директно на шалтерима Службе за студентске послове без прозивке по коначној ранг листи, у петак 16.10.2020. године и суботу 17.10.2020.године у периоду од 12:30 до 14:30 часова уз горе наведену документацију на шалтерима Службе за студентске послове.

поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.