Одржана прва електронска седница Проширеног деканског колегијума MФ

Први пут у историји Машинског факултета одржана је електронска седница Проширеног деканског колегијума путем видео конференцијске платформе ZOOM.  Седници, која је одржана у понедељак, 27. априла, присуствовали су чланови Деканског колегијума, шефови катедри и представници студената.

 

На састанку је једногласно је усвојен предлог предстојећих активности Машинског факултета које се односе на наставак редовних наставних активности после доношења одлуке о укидању ванредног стања и одлуке о наставку рада Универзитета у Београду, а у складу са донетим епидемиолошким мерама.

Те активности подразумевају продужетак пролећног семестра у трајању од највише три недеље. У том периоду, теоријска настава ће до краја бити реализована  путем онлајн платформи. За студенте који немају могућност да прате онлајн наставу биће омогућена надокнада предметних обавеза. Истовремено, планира се и одржавање  лабораторијских вежби, преглед задатака и пројекта, као и других предметних обавеза које студенти морају да испуне у оквиру предиспитних активности. Те обавезе ће бити јасно прецизиране за сваки предмет појединачно, а катедре могу да донесу и одлуку да се провера знања за ову генерацију студената реализује и кроз сам испит, писмени и усмени.

У уводном обраћању, декан Машинског факултета, проф. др Радивоје Митровић је захвалио свим наставницима и сарадницима на труду да се настава у пролећном семестру, и поред отежаних околности, у  потпуности реализује. „До краја школске године морамо да будемо максимално флексиблни и студентима омогућимо стицање квалитетног знања. Акценат треба да ставимо на први испитни рок.  Циљ је да већ у јунском и јулском испитном року постигнемо што боље резултате и  у септембру успешно завршимо ову школску годину,“ поручио је проф. Митровић.

Продекан за наставу проф.др Љубодраг Тановић се детаљније осврнуо на предлог планираних активности  факултета по укидању ванредног стања и доношења одлуке о наставку рада Универзитета. „Планирано је да надокнада наставе траје до три недеље. После тога биће организован двонедељни јунски испитни рок, а после паузе од седам дана планиран је и двонедељни јулски испитни рок. С тим у вези, неопходно је урадити и корекцију Календара наставе и испита, коју треба да усвоји ННВ“, навео је проф. Тановић.

Он је подсетио да је Студентска конференција универзитета Србије упутила захтев Министарству просвете, науке и технолошког развоја РС да се размотри предлог препорука и мера које се односе на наставу, календар наставе и испитних рокова, студентски стандард и школарину.

„Када је реч о препорукама и мерама које студенти предлажу, оне су на данашњем састанку углавном подржане. Примера ради, Календар  наставе и испита је у складу са праксом коју Машински факултет годинама негује. Оно што нисмо могли да прихватимо то је предлог да се смањи обим испитног градива (број лекција и испитних питања) за минимум 30%“, истакао је проф. Тановић.

У оквиру припрема за продужетак наставног процеса, крајем ове недеље планирана је дезинфекција свих просторија Машинског факултета, укључујући и објекте Катедре за бродоградњу у Иванковачкој уливци и Завод за физику.

После мајских празника следи серија састанака на којима ће бити речи о наставку рада факултета у саставу Универзитета у Београду. Већ наредног уторка биће одржан састанак Проширеног ректорског колегијума, а затим и Сената Београдског универзитета.

 

(Извор: Машински факултет

поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.