Ускоро конкурс за упис на мастер студије Индустрија 4.0

Нови мастер студијски програм Индустрија 4.0, који заједно реализују Машински и Математички факултет Универзитета у Београду,  добио је недавно званичну акредитацију Националног акредитационог тела (НАТ), као и дозволу за рад ресорног министарства. Конкурс за упис у прву годину мастер студија Индустрија 4.0 у школској 2019/2020. години биће расписан већ почетком фебруара.

Мастер академске студије Индустрија 4.0 представљају најсавременији концепт образовања стручњака за индустрију коју сачињавају тзв. „паметне“ фабрике и први је, такве врсте, на нашим просторима. Програм је настао кроз подстицај Владе Републике Србије, а изабран је на јавном конкурсу који је, на идеју Иницијативе ”Дигитална Србија”, реализовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Програм је резултат потреба индустрије, активности укључених институција и најновијих светских трендова. Jедан од кључних проблема у развоју и примени производних система базираних на принципима Индустрије 4.0 на светском нивоу јесте недостатак високостручних кадрова са мултидисциплинарним и интердисциплинарним компетенцијама у наведеним областима, како се наводи и у извештају 2018 Future of Jobs report Светског економског форума. У Европској унији се до 2030. године планирају инвестиције од 1.350 милијарди евра у Индустрију 4.0. Овај податак указује на максималну посвећеност чланица дигитализацији и развоју Индустрије 4.0.

Мисија овог програма одређена је потребама нове генерације дигитализованих производних предузећа и њихових ланаца снабдевања широм света, али и потребама студената за образовањем у складу са начелима академске изврсности за послове будућности. Визија је да овај програм, као један од првих на простору Европе, врло брзо постане водећи у региону, а и шире.

По свом садржају, програм Индустрија 4.0 представља „бленд“ најновијих научних сазнања из области производног машинства, индустријског инжењерства и информатике, и у томе се огледа његова мултидисциплинарност.  Током студија студенти ће стицати знања, вештине и компетенције у области дигитализације, производних постројења, дистрибуираног управљања производњом, анализе података и организације неопходне за даљи развој и дигитализацију индустрије и њено прилагођавање савременим условима пословања и др.

Шта нуди студијски програм Индустрија 4.0

Мастер студијски програм Индустрија 4.0 траје две године, односно четири семестра и вреднује се са 120 ЕСПБ. Уписна квота је 35 студената годишње. Након завршених студија студент стиче диплому са академским називом мастер инжењер машинства – информатичар.

Специфичност програма је стручна пракса, која се обавља током друге године студија у два дела. Први део праксе се обавља током читавог семестра један дан у седмици у укупном трајању од 15 дана, док се други део праксе обавља у четвртом семестру у укупном трајању од 40 радних дана. После тога се ради и брани мастер рад.

На образовању инжењера за Индустрију 4.0 радиће 37 наставника и сарадника, од чега је 6 из иностранства, као и 12 предавача из привреде. За стручну праксу и израду мастер рада студентима су на располагању 23 компаније.

Више информација о  овом студијском програму можете погледати у Водичу кроз мастер академске студије Индустрија 4.0, као и Књизи предмета.

(Извор: Машински факултет)

поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.