Прозивка и упис кандидата на ОАС шк. 2019/20. по Коначној ранг листи – други уписни рок

Дана 11.09.2019. г. у сали 104 (први спрат) извршиће се прозивка, а притом и упис кандидата према следећем распореду:

10:00-11:00 часова
Кандидати са Коначне ранг листе за студијски програм Информационе технологије у машинству

11:00-12:00 часова
Кандидати са Коначне ранг листе за студијски програм Машинско инжењерство
а) прво се прозивају кандидати држављани РС који су средњу школу завршили у иностранству
одмах потом
б) остали кандидати до попуне слободних мста

у 12:00 часова
Биће саопштена информација о евентуалном броју слободним местима и кандидатима ће бити дате инструкције за даље поступање

Напомена:
Кандидати морају да се придржавају наведених термина и одмах након прозивке морају да се упишу на одговарајући студијски програм
Ако кандидат који је остварио право на упис не изврши упис у року утврђеном у конкурсу уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу.

поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.