Машински факултет попунио квоту буџетских студената у првом уписном року

Машински факултет у Београду је један од малобројних факултета Универзитета у Београду, који је већ у првом уписном року попунио предвиђену квоту од  540 буџетских места. „То је било очекивано, с обзиром да интересовање младих за техничке науке расте, о чему говори и  број од 1113 кандидата који су конкурисали за упис на студије машинства“, оценио је проф. др Љубодраг Тановић, продекан за наставу Машинског факултета.

Ове године, потенцијални студенти могли су да бирају један од два студијска програма који су били у понуди на Машинском факултету.  Традицонални – Машинско инжењерство, на који је уписано 520 бруцоша који се финансирају из буџета РС и 83 самофинансирајућих студента и нови –  Информационе технологије у машинству, који ће похађати 20 буџетских студената и 20 самофинансирајућих студента .

У септембарском  уписном року  биће на располагању око 35 слободних места у категорији  самофинансирајућих студената, студената по афирмативним мерама и студената држављана РС  који су средњу школу завршили у иностранству.

Студије машинства ће од октобра похађати више од 650 студената прве године. То је за око 10 процената више уписаних студената него прошле године, истакао је проф. Тановић, оценивши да је то резултат континуираног осавремењавања наставе на Машинском факултету, увођења новог, перспективног студијског програма са имплементацијом информационих технологија, али  и проактивне медијске промоције.

Осавремењавање наставе као императив

Осврнувши се на протекли уписни рок на факултетима Универзитета у Београду и изражено интересовање младих, првенствено, за техничке науке, медицину, стоматологију, наш саговорник је рекао да то није изненађење и да је такав тренд присутан већ неколико година у назад.

Иако очекује да ће резултати уписа на Београдском универзитету бити нешто бољи него лане, проф. Тановић је упозорио на негативну тенденцију смањења броја средњошколаца, која је последњих година све израженија у нашем друштву.

„Морамо бити свесни да ћемо се у наредном периоду све више сусретати са проблемом броја деце која ће конкурисати на факултете имајући у виду број акредитованих места на високошколским установама. Једини начин да привучемо и заинтересујемо средњошколце и будуће студенте да упишу факултет јесте улагање у осавремењавање наставних планова и програма, у складу са европским интенцијама. У крајњем случају, то ће бити један од индикатора  на основу којег ће се оцењивати и ниво успешности сваке високошколске институције“, указао је наш саговорник.

Када је реч о резултатима пријемног испита на Машинском факултету, где се оцењивало знање из математике, проф. Тановић је рекао да су постигнути резултати бољи него прошле године, што потвруђује и проценат од 35,68 освојених бодова од могућих 60.

„То је значи да је у просеку 60% задатака тачно урађено, а овако позитивном резултату, допринела је и припремна настава коју су реализовали наставници и сарадници Катедре за математику Машинског факултета“, рекао је он.

Уводна предавања – увод у успешне студије

Треба поменути да је Машински факултет и ове године, у складу са иницијативом о афирмативним мерама за упис на факултете Центра за развој каријере Универзитета у Београду, омогућио да 20 матуранта из социјално-економски осетљивих група, бесплатно похађају припремну наставу и буду ослобођени трошкова око полагања пријемног испита.

Када је реч о четворогодишњој просечној оцени средњошколаца који уписују Машински факултет, проф. Тановић очекује да она буде на нивоу из претходних година, око 4,2 , али наглашава да то није прави показатељ квалитета њиховог предзнања.  Нарочито, када је реч о математици и физици, предмета који су, на неки начин, основ студија машинства.

„Просечна оцена средњошколаца из ових предмета је обично 3,8 до 3,9. Ценећи да њихово предзнање није довољно за ефикасно праћење наставе, Машински факултет је организовао једнонедељна уводна предавања из математике и физике. Циљ ових предавања је да бруцошима надоместе недостајућа знања и да их припреми за потпуно другачији наставни процес од оног на који су навикли током средњошколског образовања“, истакао је продекан за наставу.

Водич за бруцоше – Важна упутства за лакше учење

Уводна предавања су намењена студентима оба студијска програма на основним академским студијама, а да би се лакше и брже прилагодили новом, академском начину наставе, Машински факултет је припремио и „Водич за студенте прве године“. Публикација садржи основне информације о студијским програмима, препоруке и савете за успешно учење и бољу пролазност на испитима, објашњења о начину бодовања и оцењивања, информације о правима и обавезама студената, студентском стандарду и слично.

Професор Тановић је посебно издвојио део који се односи на препоруке за лакше превазилажење разлика које постоје између учења у средњој школи и учења на факултету.

„Један од најважнијих савета које можемо дати студентима прве године је да редовно испуњавају студентске обавезе и буду активни током студија, да се унапред информишу о наставним предметима које ће слушати, активно учествују у свим видовима наставе, не либе се да затраже консултације и додатна објашњења, дискутују и формирају своје ставове, комбинују и користе раније усвојена знања, исказују иницијативу и труде се да употпуне студирање квалитетним ваннаставним активностима“, рекао је проф. Тановић.

Студенти – ментори – Помоћ старијих колега

У бржем и ефикаснијем прилагођавању новом начину учења, бруцошима ће, од ове године, помагати студенти – ментори. Њихове колеге са виших година студија.

Следећи мото  „Студент у центру пажње“, Машински факултет ће подржати овај предлог Студентског парламента, као што подржава и друге студентске иницијативе за унапређење квалитета наставе. Од  групногспремања испита до активности које се односе на организовање конференција и стручних скупова, учешће у домаћим и међународним такмичењима и слично.

„Студенти су студентима ближи. Имају отворенију међусобну комуникацију и такав однос да могу једни другима да кажу све што им смета у настави и што би требало изменити. С друге стране, студенти са виших година студија, који желе да наставе академску каријеру, на овај начин могу активније да се укључе у наставни процес и стичу потребна искуства“, нагаласио је на крају проф. Тановић.

(Извор: Машински факултет)

 

поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.