Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији 

КАРАКТЕРИЗАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА СПМ ТЕХНИКОМ И ЊЕНО УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМЕНОМ АНАЛИЗЕ УТИЦАЈА ДЕФЕКАТА СОНДИ“ докторанда  ЉУБИШЕ ПЕТРОВА, маст. инж. маш.

налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

Београд,  06.11.2018. год.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.