Сарадња Машинског факултета и Факултета за аерофизику и космичку технологију Mосковског института за физику и технологију

На Машинском факултету Универзитета у Београду (МФ УБ) је боравила висока делегација Факултета за аерофизику и космичку технологију (ФАКТ), Mосковског института за физику и технологију (ФИЗТЕХ), у саставу проф. др Сергеј Негодјајев, декан, проф. др Герман Шћелик, заменик директора, проф. др Наталија Завјалова, шеф Лабораторије за моделирања механичких система и процеса и доц. др Алексеј Трошин са Катедре за компјутерско моделирање. У оквиру ове посете одржана су значајна предавања и потписани су Меморандум о разумевању између  Универзитета у Београду и ФИЗТЕХ-а, који су потписали ректори, проф. др Владан Ђокић и проф. др  Дмитриј Ливанов, као и Анекс споразума о сарадњи између Машинског факултета и ФАКТ-а, који су потписали декани две институције, проф. др Владимир Поповић и проф. др Сергеј Негодјајев.… опширније…