Одбрана докторске дисертације Душана Недељковића

ДУШАН НЕДЕЉКОВИЋ, маст. инж. маш. браниће докторску дисертацију „ДЕТЕКЦИЈА КИБЕРНЕТСКИХ НАПАДА НА СИСТЕМЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОИЗВОДНИМ РЕСУРСИМА“ на Машинском факултету у Београду, дана 13.12.2023. године у времену од 10,00 часова у амфитеатру Цент,  др Живана Јаковљевић, ред. проф., ментор, пред Комисијом у саставу: др Зоран Миљковић, ред. проф., др Саша Живановић, ред. проф., др Никола Славковић, ванр. проф., др Милица Петровић, ванр. проф. и др Младен Николић, ванр. проф. Универзитет у Београду – Математички факултет.       Београд, 05.12.2023. године опширније…