Дизајн у машинству – Будућност машинског инжењерства

Студије машинства у свету данас акценат стављају на усвајање нових технолошких знања и коришћење савремених софтверских алата и метода у решавању различитих инжењерских изазова. С друге стране, од образовања се очекује да подстиче кретивност и иновативност младих инжењера, као и мултидисциплинарни приступ у многим областима. Такође, савремени инжењер мора да има широка општа знања, али пре свега мора да зна како да прикупља и примењује нова знања. Такав приступ образовању примењује се управо на мастер студијском модулу „Дизајн у машинству“ (ДУМ) при Катедри за опште машинске конструкције који је, као сегмент студијског програма Машинско инжењерство, формиран још 2005. године, истакнуто је на промоцији овог модула у препуној Свечаној сали Машинског факултета. Иако сам назив модула „Дизајн у машинству“ ствара малу… опширније…