IN MEMORIAM: Prof. dr Nenad Ćuprić (1959-2020)

Profesor Nenad Ćuprić, čovek velikog srca, svojim životom i radom, ostavio je trajni zapis u domaćoj akademskoj zajednici, istaknuto je na Komemorativnoj sednici, koja je u njegovu čast održana u utorak, 5. oktobra na Šumarskom fakultetu u Beogradu. Skup je počeo minutom ćutanja, a o ličnosti prof. Ćuprića, njegovom akademskom i pedagoškom radu govorili su njegovi najbliži saradnici i prijatelji. Prof. Nenad Ćuprić je svoju akademsku karijeru započeo 1989. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu, kao asistent-pripravnik na Katedri za mehanizaciju, za predmete  „Fabrička postrojenja“ i „Transportne mašine“. U zvanje asistenta na tim predmetima izabran je 1994. godine.  Posle uspešno odbranjene doktorske disertacije, 2004. godine izabran je u zvanje docenta za užu naučnu oblast „Železničko mašinstvo“. Karijeru je nastavio na… više