IN MEMORIAM: Проф. др Ненад Ћупрић (1959-2020)

Професор Ненад Ћупрић, човек великог срца, својим животом и радом, оставио је трајни запис у домаћој академској заједници, истакнуто је на Комеморативној седници, која је у његову част одржана у уторак, 5. октобра на Шумарском факултету у Београду. Скуп је почео минутом ћутања, а о личности проф. Ћупрића, његовом академском и педагошком раду говорили су његови најближи сарадници и пријатељи.

Проф. Ненад Ћупрић је своју академску каријеру започео 1989. године на Машинском факултету у Београду, као асистент-приправник на Катедри за механизацију, за предмете  „Фабричка постројења“ и „Транспортне машине“. У звање асистента на тим предметима изабран је 1994. године.  После успешно одбрањене докторске дисертације, 2004. године изабран је у звање доцента за ужу научну област „Железничко машинство“.

Каријеру је наставио на Шумарском факултету у Београду. Најпре као доцент за предмет „Механизација у шумарству“ , а затим као ванредни, а од 2020. године и као редовни професор на овом предмету који се изводи на основним академским студијама, као и на предмету „Механизација у искоришћавању шума“ на докторским студијама.

„Ненад је био једноставан, скроман и приступачан човек, који је са сваким са ким би се сусрео имао изузетно пријатељски однос. Због тога су га људи највише волели – због његове непосредности и топлине којом је зрачио где год би се појавио. Имао је пријатељски однос према свима и трудио се да увек помогне ако је то било у његовим могућностима. Био је предусретљив, непосредан и великодушан, са израженим поштовањем ауторитета и старијих. Изнад свега био је човек великог срца, кога су волеле и колеге и студенти.   Отишао је врстан стручњак који је успео да, после готово 20. година од прераног одласка професора Петра Ђоковића, врати предмет Механизација у шумарству на место које јој припада. Његов прерани одлазак је велики и ненадокнадиви губитак не само за његову породицу, већ и за читаву академску заједницу, а за Катедру коришћења шумских ресурса, поготову“, истакао је, између осталог, проф. др Милорад Даниловић, шеф Катедре Искоришћавања шума, руководилац основних студија и управник ЦННО.

*****************************

Из биографије проф. Ђупрића

Др Ненад Ћупрић, ред. проф. рођен је 12.11.1959. године у Београду, где је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао је 1988. године на Машинском факултету Универзитета у Београду, на смеру „Производно машинство“, одсек „Производна кибернетика“ са просечном оценом 8,21 у току студија. Последипломске студије је уписао исте године, такође на Машинском факултету, на смеру „Пројектовање фабрика, фабричких постројења, транспортних и складишних система“. Магистарску тезу је одбранио 1994. године, а докторску 2003. године на истом факултету. Стручни испит прописан за дипломираног инжењера машинства положио је такође 2003. године.

По завршетку студија 1988. године кратко време је радио као професор у средњој машинској школи МОЦ »Радоје Дакић« у Раковици. У јануару 1989. на Катедри за механизацију Машинског факултета Универзитета у Београду примљен је за асистента приправника за предмете: »Фабричка постројења« и »Транспортне машине«. Након одбране магистарске тезе у децембру 1994. године, изабран је у звање асистента за предмете »Фабричка постројења« и »Пројектовање транспортних система«.

Као асистент, у току зимског семестра школске 1997/98. године на Машинском факултету је држао шестонедељни курс GPSS симулационог језика либијским студентима магистарских студија, у оквиру предмета »Design of Material Handling Systems« на Енглеском језику. У току 2001. године, три месеца је био гост сарадник професора Барта Макартија и факултета „4М – Машинство, Материјали, Производња и Менаџмент“ у Нотингему, Енглеска, са којим је сарађивао на развоју симулационих модела процеса унутрашњег транспорта у производним системима, као и у припремном делу свог доктората.

Након успешно одбрањене докторске дисертације у звање доцента за ужу научну област: „Железничко машинство“ на Универзитету у Београду, Машинском Факултету изабран је 07.04.2004. године. Исте године је преузет од стране Шумарског факултета Универзитета у Београду у звању доцента за  ужу научну област »Искоришћавање шума и ловство са заштитом ловне фауне« за наставни предмет »Механизација у шумарству«.

У звање ванредног професора на Шумарском факултету је изабран 26.11.2014. године, а у  фебруару 2020. године био је изабран за редовног професора за ужу научну област: »Искоришћавање шума и ловство са заштитом ловне фауне« где је изводио наставу на предметима: »Механизација у шумарству«, обавезни предмет на основним студијама и »Механизација у коришћењу шума«, изборни предмет на докторским студијама.

У периоду између 2013 – 2015. година изводио наставу на основним студијама из предмета „Механизација у шумарству“ на Шумарском факултету Универзитета у Источном Сарајеву у Републици Српској. У оквиру пројекта ERASMUS+ 2018. године је био на једнонедељном студијском боравку на Шумарском факултету Универзитета природних наука „PULS“ у Познану, Пољска.

Био је члан „Друштва за процесну технику“, које ради у оквиру „Савеза машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије – СМЕИТС“. У једном мандату је био и члан Управног одбора наведеног друштва. Такође је био члан „Друштва форезничара и судских вештака машинске и електротехничке струке“, у оквиру СМЕИТС-а. Као наставник Шумарског факултета, био је члан и међународне организације IUFRO.

Био је члан Научног одбора међународне конференције “Material handling, constructions and logistic” Машинског факултета Универзитета у Београду и Техничког факултета Технолошког Универзитета у Бечу („Technische Universitat“ Wien), као и Научног одбора међународне конференције „Procesing“ у организацији „Друштва за процесну технику“, СМЕИТС-а и Машинског факултета Универзитета у Београду.

Као аутор и коаутор др Ненад Ћупрић је објавио укупно 80 научних и стручних радова: 73 рада у домаћим и иностраним часописима и на научним и стручним скуповима у земљи и иностранству, коаутор је 3 техничка решења и 2 рада у некатегорисаним страним часописима.

Професор Ненад Ћупрић је био члан великог броја комисија за завршне радове, мастер радове и докторске дисертације који су одбрањени на Катедри коришћења шумских ресурса. Од ангажовања на Шумарском факултету 2004. године учествовао је у реализацији свих теренских н школских пракси на предметима Механизација у шумарству и Искоришћавање шума 1 и 2.

 

 

поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.