Podnošenje molbe tipa 5 koje se upućuju za dodatni broj ESPB

Podnošenje molbe tipa 5 koje se upućuju za dodatni broj ESPB u šk. 21/22.g. (odnosi se na posebno uspešne studente, član 111 Statuta BU) Prodekanu za nastavu za dodatni broj bodova obaviće se u periodu za OAS: 13.10. – 14.10.2021. godine. Elektronski popuniti sva polja u OBRASCU BR. 3. Elektronski popunjen obrazac molbe treba poslati u pdf formatu. Elektronski popunjen odgovarajući obrazac molbe treba da uputite SAMO I ISKLJUČIVO sa svog fakultetskog mejl naloga na adresu molbe@mas.bg.ac.rs. Pod „subject” treba navedesti broj indeksa – tip molbe. Molbe poslate sa mejl adresa koje nisu zvanično dodeljene od strane Fakulteta, neće se uzimati u razmatranje. više