Obaveštenje o načinu upisa na više godine u školskoj 2021/2022 godini

Imajući u vidu nepovoljnu epidemiološku situaciju i obavezu da sačuvamo zdravlje studenata i osoblja Mašinskog fakulteta, upis studenata u narednu školsku godinu će se obaviti elektronskim putem. To podrazumeva da će se upućivanje molbi, slanje propratne dokumentacije i prijava za upis vršiti isključivo mejlom. Student će samo jednim dolaskom na šalter Službe za studentske poslove obaviti overu indeksa i potpisati aneks ugovora o finansiranju. Posle 14.09.2021. godine na sajtu Mašinskog fakulteta biće objavljena Procedura upisa koje se treba pridržavati. više