Студенти студентима: Групно спремање испита у јунском испитном року

Савез студената Машинског факултета и у јунском испитном року наставља пројекат „Групно спремање испита“. Овај вид наставе на Машинском факултету у Београду одржава се у  континуитету од 2016. године и  студентима пружа могућност да пред испит још једном преиспитају своје знање, отклоне евентуалне нејасноће и лакше положе испит. Уз сугестије и помоћ предметних наставника и асистената,  групно спремање испита воде студенти који су с високом оценом положили предмете као што су  Термодинамика Б, Електротехника, Механика 3 и Програмирање. Међу студентима предавачима су : Михаило Луковић, Алекса Митровски, Мирослав Јовић и Сара Ел Омараби. ССМФ студентима жели успешан испитни рок.   више