Докторска дисертација на увид јавности

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „EXPERIMENTAL AND NUMERICAL INVESTIGATION OF CORROSION CRACK GROWTH IN MILD STRUCTURAL STEEL ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО И НУМЕРИЧКО ИСПИТИВАЊЕ РАСТА ПРСЛИНЕ У УСЛОВИМА НАПОНСКЕ КОРОЗИЈЕ КОНСТРУКЦИОНИХ ЧЕЛИКА“ докторанда  MOHAMED ALKATEB, маст.инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.   Београд,  19.03.2021. год. опширније…