Prijava ispita za februarski ispitni rok

Prema Kalendaru nastave, prijava ispita u februarskom ispitnom roku školske 2020/2021. godine obaviće se u ponedeljak 25.01. i utorak 26.01.2021. godine. Skreće se pažnja studentima da neće moći da pristupe prijavi ispita u slučajevima: Nisu upisani u šk. 2020/2021 godinu; Nepotpisane Izjave o finansijskom zaduženju za tekuću školsku godinu; Kašnjenja u plaćanju rata školarine. Informacije o ratama, datumima dospeća i ukupnom stanju duga, student može da prati na svom studentskom servisu. U slučaju bilo kakvog neslaganja, student može da se obratiti službenicima na šalterima službe za studentske poslove. Treba imati u vidu da je potrebno do 48 časova za obradu uplata, pa to uzmite u obzir i vaše uplate obavite na vreme. Februarski ispitni rok prema Kalendaru nastave počinje 28.01.2021.god. više

Obaveštenje o pristupnom predavanju

Komisija za pripremu referata po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Hidraulične mašine i energetski sistemi, odnosno Komisija za ocenu pristupnog predavanja, u sastavu: dr Miloš Nedeljković, redovni profesor – predsednik Komisije, dr Đorđe Čantrak, vanredni profesor, dr Nenad Jaćimović, vanr. prof., Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, u skladu sa Pravilnikom o izvođenju pristupnog predavanja pri izboru u zvanje nastavnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zakazuje pristupno predavanje kandidatu dr Novici Jankoviću, dipl. inž.maš., dana 29.01.2021. godine, sa početkom u 12:00 časova, u sali 145 na Mašinskom fakultetu, sa temom „Eksperimentalno određivanje radnih krivih pumpi“. više

Stipendije za tromesečno usavršavanje u Rumuniji

Konkurs „Ežen Jonesko“ omogućava zainteresovanim studentima doktorskih studija i naučno-istraživačkom osoblju Univerziteta u Beogradu da provedu tri meseca u jednom od 28 univerzitetskih centara u Rumuniji. Reč je o programu rumunske vlade kojim upravlja Regionalna kancelarija za centralnu i istočnu Evropu Univerzitetske agencije za Frankofoniju. Stipendija obuhvata mesečni džeparac, povratnu kartu, zdravstveno osiguranje, osiguranje od posledica nesrećnog slučaja i troškove repatrijacije, a period mobilnosti je od 1. septembra do 15. decembra 2021. godine. Više informacija vezanih za prijavu na sledećem LINKU. više