Конкурс за посао у бродоградилишту Бомеx, Зрењанин

Бродоградилишту Бомеx у Зрењанину су потребни инжењери бродоградње на пословима: – организација и координирање извршења послова у кругу бродоградилишта, – надзор над новоградњом и ремонтом/поправкама бродова, – усклађивање пословно-производних процеса и извршење према динамичким плановима и производним капацитетима, – контрола производње и извршење радних задатака запослених радника и кооперација, – контрола пројектне документације, – израда спецификације за ремонт трупа пловних објеката у складу са правилима Класификационих друштава и у оквиру буџета. Од кандидата се тражи искуство у бродоградњи. Место рада: бродоградилиште Бомеx, Зрењанин Пријаве слати на: dragana.prazic@rubikonsc.com више