Проф. др Љубодраг Тановић: Машински факултет има припремљен сценарио за продужетак наставе по укидању ванредног стања

Као и у многим другим школама и на факултетима, настава на Машинском факултета је обустављена до даљег, барем на начин на који се до сада одржавала – у учионицама и лабораторијама. Због пандемије корона вируса и ванредног стања у земљи настава се већ пуних пет недеља одвија на даљину, путем он-лајн платформи.  О томе да ли су се наставници и студенти прилагодили оваквом начину учења, постоје ли одређени проблеми у наставном процесу и да ли се размишља о евентуалном продужењу семестра и увођењу додатних испитних рокова по укидању ванредног стања, за сајт Машинског факултета говори проф. др Љубодраг Тановић, продекан за наставу.   Прошло је пет недеља од преласка на он–лајн наставу. Како оцењујете досадашње активности? Да ли су се… више