Јачање културе академског интегритета: изазови и решења

Студенти,  којима је, већ на почетку студија, јасно предочено да ће им знања, која стичу, користити, не само на професионалном плану, него и у разним животним ситуацијама, показују већу жељу за учењем и усавршавањем и мање преписују на испитима. Покретање унутрашње мотивације код студената и њихово укључивање у развој етичких норми и креирање академског интегритета, неки су од кључних услова за смањење корупције у високом образовању и успех концепта квалитетног образовања.  Ово је једна од основних порука међународне Конференције на тему ”Јачање културе академског интегритета: изазови и решења”, која је недавно одржана у Београду.

Конференцију је организовала Канцеларија Савета Европе у Београду у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја РС, а скупу је присустовало више од стотину универзитетских професора из земље и света, домаћих и страних експерата у области образовања, представника међународних организација и цивилног сектора.

Међу еминентним стручњацима из области образовања који су одржали предавања били су и Муриел Поасон, таск менаџер пројекта Међународног института за планирање образовања (IIEP-UNESKO),  Тереза Фишман, директор Међународног центра за академски интегритет и професор на Универзитету Западне Џорџије и Клемсон универзитету,  као и Соња Бјелобаба, редовни професор Универзитета у Гетеборгу и гостујући професор на Упсала универзитету.

Догађај је реализован у оквиру пројекта „Јачање интегритета и борба против корупције у високом образовању у Србији“, који је саставни део заједничког програмског оквира Европске уније и Савета Европе Horizontal Facility  за западни Балкан и Турску. Основни циљ пројекта је јачање интегритета и борба против корупције у високом образовању применом превентивних механизама који почивају на стандардима и пракси Савета Европе.

Специфични циљеви пројекта обухватају подршку релевантним високошколским установама у изради етичких стандарда, борби против корупције и промовисању добрих пракси за осигурање квалитета и интегритета у високом образовању и подизање свести и унапређење знања главних актера у образовању о етичким стандардима и начинима решавања проблема корупције.

Корупција у образовању, како је истакнуто, у већој или мањој мери, постоји у свим земљама и то на свим обазовним нивоима – од предшколских установа до високошколских институција. Зато је препознавање и решавање проблема који оспоравају академски интегритет у високошколској заједници од кључне важности. У том контексту, Конференција је организована како би се свим актерима у обазовном процесу предочили практични увиди, идеје и потенцијална решења за изазове, не само у домену академског интегритета, него и по питањима етике и транспарентности у високом образовању. Идеја конференције била је и да обезбеди оквир и за доносиоце одлука у сектору високог образовања и пунуди могућност презентације, адресирања и расправе о политикама, механизмима, алатима и средствима потребним за постизање и спровођење жељених процеса или визија који резултирају одрживом променом.

(Извор: Машински факултет)