Обавештење о одбрани докторске дисертације

На основу Одлуке декана 990/1 од 22.06.2023. године заказује се јавна одбрана докторске дисертације Данке Костадиновић. ДАНКА КОСТАДИНОВИЋ, маст. инж. маш. браниће докторску дисертацију „Утицај зеленог крова на енергетске карактеристике и енергетску ефикасност школске зграде као савремени приступ у проналажењу одрживих решења“ на Машинском факултету у Београду, дана 03.07.2023. године у времену од 11,00 часова у сали 514,  пред Комисијом у саставу: др Маја Тодоровић, ред. проф., др Милош Бањац, ред. проф., др Тамара Бајц, ванр. проф., др Марина Јовановић, научни саветник, ИНН Винча Београд и др Вукман Бакић, научни саветник, ИНН Винча Београд. Београд, 27.06.2023. године     опширније…

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторскa дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „СИНТЕЗА И КАРАКТЕРИЗАЦИЈА КОМПОЗИТНИХ МАТЕРИЈАЛА НА БАЗИ МЕТАЛ-СТАКЛО-КЕРАМИКА“ докторанда ВЛАДИМИРА ПАВКОВА, маст.инж.маш. налази се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.  Београд,  02.06.2023. год.   опширније…

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторскa дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији  „СТРУЈАЊА РАЗРЕЂЕНОГ ГАСА У МИКРОЦЕВИМА“ докторанда ИВЕ ГУРАНОВ, маст.инж.маш.  налази се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.  Београд,  02.06.2023. год. опширније…

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторскa дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „УТИЦАЈ СМИЦАЊА НА КОЕФИЦИЈЕНТ ОТПОРА МЕХУРА ПРИ ДВОФАЗНОМ МЕХУРАСТОМ СТРУЈАЊУ“ докторанда  МИЛАНА РАКОВИЋА, маст.инж.маш. налази се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. Београд,  05.05.2023. год.   опширније…

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторскa дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „КОНЦЕПЦИЈСКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЈЕДНЕ КЛАСЕ КОМПЛЕКСНИХ МАШИНА АЛАТКИ“ докторанда  ГОРАНА ВАСИЛИЋА, маст.инж.маш.  налази се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.   Београд,  05.05.2023. год. опширније…

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторскa дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „УТИЦАЈ ЗЕЛЕНОГ КРОВА НА ЕНЕРГЕТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ КАО САВРЕМЕНИ ПРИСТУП У ПРОНАЛАЖЕЊУ ОДРЖИВИХ РЕШЕЊА“ докторанда  ДАНКЕ КОСТАДИНОВИЋ, маст.инж.маш. налази се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.   Београд,  05.05.2023. год.     опширније…

Настава на Докторским студијама у пролећном семестру школске 2022/2023. године

Настава на Докторским студијама у пролећном семестру школске 2022/2023. године одржава сепрема распореду: Одабарана поглавља из механика флуида, четвртак 23.03.2023. год 17 часова у сали 513. Одабрана поглавља из механике, среда 22.03.2023.г од 17 часова у сали 318. Позивају се студенти да дођу у наведеним терминима како би се упознали са начином реализације наставног процеса. опширније…

Одбрана докторске дисертације

ВЛАДИМИР ЗАРИЋ, маст. инж. маш. браниће докторску дисертацију „УСЛОВНА ОПТИМИЗАЦИЈА ДИСКРЕТНИХ СИСТЕМА АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА ПРИМЕНОМ ПОТПУНЕ ПРЕНОСНЕ ФУНКЦИЈЕ“ на Машинском факултету у Београду, дана 24.01.2023. године у времену од 12,00 часова у сали 514,  пред Комисијом у саставу: др Радиша Јовановић, ред. проф., ментор, др Драган Лазић, ред. проф., др Милан Ристановић, ред. проф., др Срђан Рибар, ред. проф. и др Драган Пршић, ванр. проф., Универзитет у Крагујевцу, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву. Београд, 10.01.2023. године     опширније…

Почетак наставе на Докторским студијама (шк. 22/23.г.)

Позивају се студенти уписани у прву годину Докторских студија у шк. 22/23.г. на састанак који ће се одржати у уторак 13.12.2022.г. у 18:00 часова у сали 211. На састанку ће студенти бити упознати са системом реализације студија и обавезама које имају. Настава почиње у петак, 16.12.2022.г., сала 102 (први спрат), према следећем распореду: Петак 17:00, Линеарна алгебра Петак 19:00, ОМНИР Субота 08:00, Парцијалне диференцијалне једначине Субота 10:00–14:00, Нумеричке методе   опширније…

Одбрана докторске дисертације

ДРАГАН СТАМЕНКОВИЋ, дипл. инж. маш. браниће докторску дисертацију „МОДЕЛ УПРАВЉАЊА АУТОНОМНИМ МОТОРНИМ ВОЗИЛОМ“ на Машинском факултету у Београду, дана 24.11.2022. године у времену од 14,00 часова у сали 211,  пред Комисијом у саставу: др Владимир Поповић, ред. проф., ментор, др Драган Алексендрић, ред. проф., др Иван Благојевић, ред. проф., др Горан Воротовић, ванр. проф. и др Небојша Бојовић, ред. проф., Саобраћајни факултет Београд. Београд, 15.11.2022. године   опширније…