Прелиминарна Ранг листа пријављених кандидата за упис у прву годину Докторских студија

Прелиминарна Ранг листа пријављених кандидата за упис у прву годину Докторских студија школске 2020/2021. г. у првом конкурсном року по броју бодова више

Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „ПРОЦЕНА ИНТЕГРИТЕТА РОТАЦИОНЕ ОПРЕМЕ ПРИМЕНОМ ПАРАМЕТАРА МЕХАНИКЕ ЛОМА “ докторанда НИКОЛE МИЛОВАНОВИЋA, маст.инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана више

Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији  „ПРОЦЕНА ИНТЕГРИТЕТА ЗАВАРЕНИХ КОНСТРУКЦИЈА ПРОЈЕКТОВАНИХ СА СМАЊЕНИМ СТЕПЕНОМ СИГУРНОСТИ“ докторанда ЛАЗАРА ЈЕРЕМИЋА, маст.инж. маш.  налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.   Београд,  14.10.2020. год. више

Пријава на конкурс за упис на докторске студије 2020/21

Информатор о условима пријема студената на Докторске студије (преузети овде) Пријава кандидата обавиће се на следећи начин: Преузимају се формулари са сајта, штампају се, попуњавају се сви тражени подаци и доласком на шалтер 6. Службе за студентске послове предају се сва документа. Пријављивање кандидата ће се одржати у периоду 28. септембар – 23. октобар 2020. године Упис ће се одржати: 30. октобра 2020. године Потребна документа за конкурс: Пријава за конкурс (преузети овде) Додатак табела шифара (преузети овде) Уплата пријаве за конкурс (пример уплатнице је у прилогу) Уверење о положеним испитима (за студенте Машинског факултета у Београду) Диплома и додатак дипломе, односно уверење о завршеном студијском програму првог и другог степена студија (основне и мастер студије) Доказ о знању једног… више

Докторска дисертација на увид јавности

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији  „ИНТЕГРИСАН МОДЕЛ ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ У СТАНДАРДИЗОВАНИМ МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМИМА (INTEGRATED RISK MANAGEMENT MODEL IN STANDARDIZED MANAGEMENT SYSTEMS)“ докторанда NURI SAAD ALGHERIANI, маст.инж. маш.  налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. Београд,  21.09.2020. год. више

Докторска дисертација на увид јавности

  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији  „БИОМЕХАНИЧКА И ОПТИЧКА КАРАКТЕРИЗАЦИЈА ЕПИДЕРМАЛНОГ ТКИВА“ докторанда АЛЕКСАНДРЕ ДРАГИЧЕВИЋ, дипл.инж. маш.  налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.  Београд,  18.09.2020. год. више

Докторска дисертација на увид јавности

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „АНАЛИЗА УТИЦАЈНИХ ПАРАМЕТАРА НА ДИНАМИКУ АУТОМАТСКОГ ТОПА ПРИ ОПАЉЕЊУ МЕТКА“ докторанда ДЕЈАНА ЈЕВТИЋА, маст.инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.   Београд,  18.09.2020. год. више

Докторска дисертација на увид јавности

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији  „МЕТОДОЛОГИЈА ОПТИМИЗАЦИЈЕ ЕФЕКАТА ПРОТОКА ПОДАТАКА НА БАЗИ ИНТЕГРАЦИЈЕ СТРУКТУРНЕ СИСТЕМСКЕ АНАЛИЗЕ И РИЗИКА“ докторанда ГОРАНА ЂУРИЋА, маст.инж. маш.  налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.  Београд,  28.08.2020. год. више

Докторска дисертација на увид јавности

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „РАЗВОЈ МОДЕЛА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ИНЖЕЊЕРА ОДРЖАВАЊА ЗА СТИЦАЊЕ ЕВРОПСКОГ СЕРТИФИКАТА“ докторанда  мр СРЂАНА ФИЛИПОВИЋА, дипл.инж. маш.  налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. Београд,  28.08.2020. год. више

Докторска дисертација на увид јавности

  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „ПОВЕЋАЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ИСПИТИВАЊА МОТОРА СУС ПРИМЕНОМ ДИНАМИЧКИХ МЕТОДА“ докторанда  ПРЕДРАГА МРЂЕ, маст.инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.   Београд,  14.07.2020. год.     више