Doktorska disertacija na uvidu javnosti

O B A V E Š T E NJ E                                                                                                               Doktorska disertacija i referat Komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji „ANALIZA OTKAZA VUČNIH UREĐAJA ŽELEZNIČKIH VOZILA KAO FAKTOR BEZBEDNOSTI I RIZIKA OD RASKINUĆA VOZA“ doktoranda  mr MARIJE VUKŠIĆ POPOVIĆ, dipl. inž. maš. nalaze se u Biblioteci Mašinskog fakulteta na uvidu javnosti 30 dana. Beograd,  18.06.2021. god. više

Doktorska disertacija na uvidu javnosti

Doktorska disertacija i referat Komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji „KVALITATIVNA IDENTIFIKACIJA GASOVITIH PRODUKATA TERMOHEMIJSKE KONVERZIJE BIOMASE PRIMENOM SIMULTANE TERMALNE ANALIZE I MASENE SPEKTROMETRIJE“ doktoranda  MILOŠA RADOJEVIĆA, mast. inž. maš. nalaze se u Biblioteci Mašinskog fakulteta na uvidu javnosti 30 dana.  Beograd,  21.05.2021. god. više

Doktorska disertacija na uvidu javnosti

Doktorska disertacija i referat Komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji „NUMERICAL AND EXPERIMENTAL SIMULATION OF ATMOSPHERIC BOUNDARY LAYER INFLUENCE ON FLOW PATTERNS AROUND BUILDING STRUCTURES NUMERIČKA I EKSPERIMENTALNA SIMULACIJA UTICAJA ATMOSFERSKOG GRANIČNOG SLOJA NA STRUJNO POLJE OKO GRAĐEVINSKIH OBJEKATA“ doktoranda  AHMED ALI IRHAYIM ABUBAKER, MSc. nalaze se u Biblioteci Mašinskog fakulteta na uvidu javnosti 30 dana.   Beograd,  23.04.2021. god više

Doktorska disertacija na uvid javnosti

O B A V E Š T E NJ E Doktorska disertacija i referat Komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji „EXPERIMENTAL AND NUMERICAL INVESTIGATION OF CORROSION CRACK GROWTH IN MILD STRUCTURAL STEEL EKSPERIMENTALNO I NUMERIČKO ISPITIVANJE RASTA PRSLINE U USLOVIMA NAPONSKE KOROZIJE KONSTRUKCIONIH ČELIKA“ doktoranda  MOHAMED ALKATEB, mast.inž. maš. nalaze se u Biblioteci Mašinskog fakulteta na uvidu javnosti 30 dana.   Beograd,  19.03.2021. god. više

Nastava na Doktorskim studijama

Nastava na Doktorskim studijama u prolećnom semestru školske 2020/2021. godine održava se prema rasporedu: Odabarana poglavlja iz mehanika fluida, sreda 24.02.2021.g od 17. časova u sali 513. Odabrana poglavlja iz mehanike, petak 26.02.2021.g od 17. časova u sali 513. Pozivaju se studenti da dođu u navedenim terminima kako bi se upoznali sa načinom realizacije nastavnog procesa imajući u vidu epidemiološku situaciju izazvanu virusom Covid 19. više