Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији  „ОПТИМИЗАЦИЈА ИНТЕГРАЛНЕ Al-2024 РАМЕЊАЧЕ КРИЛА НА БАЗИ ПРОЦЕНЕ ВЕКА ПОД ЗАМОРОМ (OPTIMIZATION OF Al-2024 INTEGRAL WING SPAR BASED ON ESTIMATED FATIGUE LIFE)“ докторанда  KHALID AHMED ELDWAIB, маст. инж. маш.  налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. Београд,  20.11.2018. год. опширније…

Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији  „КАРАКТЕРИЗАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА СПМ ТЕХНИКОМ И ЊЕНО УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМЕНОМ АНАЛИЗЕ УТИЦАЈА ДЕФЕКАТА СОНДИ“ докторанда  ЉУБИШЕ ПЕТРОВА, маст. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. Београд,  06.11.2018. год. опширније…

Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији  „АЕРОДИНАМИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОСНОСИМЕТРИЧНИХ ТЕЛА У НЕСИМЕТРИЧНОМ СТРУЈНОМ ПОЉУ (AERODYNAMIC CHARACTERISTICS OF AXI-SYMMETRIC BODIES IN NON-SYMMETRIC FLOW FIELDS)“ докторанда  HAMAD ALKAABI, M.Sc. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.   опширније…

Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији  „ОПТИМИЗАЦИЈА И ИНТЕГРАЦИЈА ЕЛЕКТРОВЕНТИЛАТОРСКОГ СИСТЕМА ПРОПУЛЗОРА“ докторанда  ТОНИЈА ИВАНОВА, маст. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.   Београд,  03.10.2018. год. опширније…

Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „МОДЕЛ УНАПРЕЂЕЊА ЕКОЛОШКИХ И БЕЗБЕДНОСНИХ ПАРАМЕТАРА МОТОРНИХ ВОЗИЛА ЊИХОВОМ МОДИФИКАЦИЈОМ НА ЕЛЕКТРО-ПОГОН“ докторанда  МИРКА ГОРДИЋА, дипл. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.  Београд,  25.09.2018. год.     опширније…

Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији Развој модела унапређења квалитета на платформи ISO 9001 : 2015 применом Taguchi метода (Development of quality improvement model on ISO 9001 : 2015 platform using Taguchi method)“ докторанда  ABUAJILA M.S. RAWENI, дипл. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. Београд,  21.09.2018. год. опширније…