Докторска дисертација на увиду јавности

Докторскa дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији  „АНАЛИЗА УТИЦАЈА ПРОМЕНЉИВОГ И УДАРНОГ ОПТЕРЕЋЕЊА НА ПОНАШАЊЕ ЗАВАРЕНИХ ЧЕЛИЧНИХ КОНСТРУКЦИЈА ИЗРАЂЕНИХ ОД СУПЕР ДУПЛЕКС ЧЕЛИКА “ докторанда СРЂЕ ПЕРКОВИЋА, дипл.инж.маш.  налази се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.  Београд,  08.09.2023. год. опширније…

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторскa дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији  „ПРОЦЕНА ИНТЕГРИТЕТА ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА СА НЕПРИХВАТЉИВИМ ГРЕШКАМА “ докторанда МИРЈАНЕ ОПАЧИЋ, дипл.инж.маш.  налази се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.  Београд,  08.09.2023. год. опширније…

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторскa дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „РАЗВОЈ ФАМИЛИЈЕ ХИБРИДНИХ ДЕЛФИН АЕРОПРОФИЛА“ докторанда ЗОРАНЕ ДАНЧУО, дипл.инж.маш.  налази се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.  Београд,  08.09.2023. год. опширније…

Одбрана докторске дисертације

На основу Одлуке декана 1226/1 од 24.08.2023. године заказује се јавна одбрана докторске дисертације Жељка Флајса. ЖЕЉКО ФЛАЈС, дипл. инж. грађ. браниће докторску дисертацију „Мерни мехатронички систем за надзор угиба гредних структура праћењем дилатација у основном материјалу“ на Машинском факултету у Београду, дана 26.09.2023. године у времену од 12,00 часова у сали 514,  пред Комисијом у саставу: др Емил Вег, ванр. проф., ментор, др Бранислав Попконстантиновић, ред. проф., др Александар Седмак, проф. емеритус, др Горан Шиниковић, ред. проф. и др Ксенија Јанковић, научни саветник, Институт за испитивање материјала А.Д.из Београда. Београд, 28.08.2023. године опширније…

Одбрана докторске дисертације

На основу Одлуке декана 1208/1 од 21.08.2023. године заказује се јавна одбрана докторске дисертације Милана Раковића. МИЛАН РАКОВИЋ, маст. инж. маш. браниће докторску дисертацију „Утицај смицања на коефицијент отпора мехура при двофазном мехурастом струјању“ на Машинском факултету у Београду, дана 31.08.2023. године у времену од 10,00 часова у сали 211,  пред Комисијом у саставу: др Милан Лечић, ред. проф., др Владимир Стевановић, ред. проф., др Снежана Милићев, ванр. проф., др Новица Јанковић, доц. и др Душан Продановић, ред. проф., Грађевински факултет Београд. Београд, 23.08.2023. године   опширније…

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторскa дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „ПРОРАЧУН ПРЕЛАЗНИХ РЕЖИМА РАДА ГАСНИХ ТУРБИНА“ докторанда ЂОРЂА ПЕТКОВИЋА, маст.инж.маш.  налази се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.  Београд,  14.07.2023. год. опширније…

Обавештење о одбрани докторске дисертације

На основу Одлуке декана 990/1 од 22.06.2023. године заказује се јавна одбрана докторске дисертације Данке Костадиновић. ДАНКА КОСТАДИНОВИЋ, маст. инж. маш. браниће докторску дисертацију „Утицај зеленог крова на енергетске карактеристике и енергетску ефикасност школске зграде као савремени приступ у проналажењу одрживих решења“ на Машинском факултету у Београду, дана 03.07.2023. године у времену од 11,00 часова у сали 514,  пред Комисијом у саставу: др Маја Тодоровић, ред. проф., др Милош Бањац, ред. проф., др Тамара Бајц, ванр. проф., др Марина Јовановић, научни саветник, ИНН Винча Београд и др Вукман Бакић, научни саветник, ИНН Винча Београд. Београд, 27.06.2023. године     опширније…

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторскa дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „СИНТЕЗА И КАРАКТЕРИЗАЦИЈА КОМПОЗИТНИХ МАТЕРИЈАЛА НА БАЗИ МЕТАЛ-СТАКЛО-КЕРАМИКА“ докторанда ВЛАДИМИРА ПАВКОВА, маст.инж.маш. налази се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.  Београд,  02.06.2023. год.   опширније…

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторскa дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији  „СТРУЈАЊА РАЗРЕЂЕНОГ ГАСА У МИКРОЦЕВИМА“ докторанда ИВЕ ГУРАНОВ, маст.инж.маш.  налази се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.  Београд,  02.06.2023. год. опширније…

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторскa дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „УТИЦАЈ СМИЦАЊА НА КОЕФИЦИЈЕНТ ОТПОРА МЕХУРА ПРИ ДВОФАЗНОМ МЕХУРАСТОМ СТРУЈАЊУ“ докторанда  МИЛАНА РАКОВИЋА, маст.инж.маш. налази се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. Београд,  05.05.2023. год.   опширније…