Обавештење о приступном предавању

Комисија за припрему реферата по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Аутоматско управљање, односно Комисија за оцену приступног предавања, у саставу: др Радиша Јовановић, ред. проф. – председник Комисије, др Драган Лазић, ред. проф., др Милан Ристановић, ред. проф. др Срђан Рибар, ред. проф. др Драган Пршић, ред. проф., Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу у складу са Правилником о извођењу приступног предавања при избору у звање наставника на Машинском факултету Универзитета у Београду, заказује приступно предавање кандидату др Владимиру Зарићу, маст. инж. маш., дана 05.04.2023.  године, са почетком у 13,00 часова, у Заводу за аутоматско управљање на Машинском факултету, са темом „Различите методе дискретизације временски континуалних система аутоматског управљања“. опширније…

Одбрана докторске дисертације

ВЛАДИМИР ЗАРИЋ, маст. инж. маш. браниће докторску дисертацију „УСЛОВНА ОПТИМИЗАЦИЈА ДИСКРЕТНИХ СИСТЕМА АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА ПРИМЕНОМ ПОТПУНЕ ПРЕНОСНЕ ФУНКЦИЈЕ“ на Машинском факултету у Београду, дана 24.01.2023. године у времену од 12,00 часова у сали 514,  пред Комисијом у саставу: др Радиша Јовановић, ред. проф., ментор, др Драган Лазић, ред. проф., др Милан Ристановић, ред. проф., др Срђан Рибар, ред. проф. и др Драган Пршић, ванр. проф., Универзитет у Крагујевцу, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву. Београд, 10.01.2023. године     опширније…

Одбрана докторске дисертације

ДРАГАН СТАМЕНКОВИЋ, дипл. инж. маш. браниће докторску дисертацију „МОДЕЛ УПРАВЉАЊА АУТОНОМНИМ МОТОРНИМ ВОЗИЛОМ“ на Машинском факултету у Београду, дана 24.11.2022. године у времену од 14,00 часова у сали 211,  пред Комисијом у саставу: др Владимир Поповић, ред. проф., ментор, др Драган Алексендрић, ред. проф., др Иван Благојевић, ред. проф., др Горан Воротовић, ванр. проф. и др Небојша Бојовић, ред. проф., Саобраћајни факултет Београд. Београд, 15.11.2022. године   опширније…

Одбрана докторске дисертације

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е НИКОЛА ЛУКИЋ, маст. инж. маш. браниће докторску дисертацију „АДАПТИВНО СПАЈАЊЕ ДЕЛОВА У ТЕХНОЛОГИЈИ РОБОТИЗОВАНЕ МОНТАЖЕ ПРИМЕНОМ КИНЕМАТСКИ РЕДУНДАНТНИХ РОБОТА“ на Машинском факултету у Београду, дана 27.10.2022. године у времену од 11,00 часова у сали ЦЕНТ-а,  пред Комисијом у саставу: др Петар Петровић, ред. проф., ментор, др Бојан Бабић, ред. проф., др Никола Славковић, ванр. проф., др Александар Родић, научни саветник, Институт Михајло Пупин, Београд и др Стеван Станковски, ред. проф., ФТН Нови Сад. Београд, 14.10.2022. године опширније…

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторскa дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији  „УСЛОВНА ОПТИМИЗАЦИЈА ДИСКРЕТНИХ СИСТЕМА АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА ПРИМЕНОМ ПОТПУНЕ ПРЕНОСНЕ ФУНКЦИЈЕ“ докторанда  ВЛАДИМИРА ЗАРИЋА, маст.инж.маш.  налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.  Београд,  30.09.2022. год. опширније…

Одбрана докторске дисертације

МР САША МАРКОВИЋ, дипл. инж. маш. браниће докторску дисертацију „ПРОЦЕСНЕ ПЕРФОРМАНСЕ РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ СА ОРЕБРЕНИМ ЦЕВИМА У КВАДРАТНОМ РАСПОРЕДУ (PROCESS PERFORMANCES OF HEAT EXCHANGER WITH FINNED TUBES IN IN-LINE TUBE ARRANGEMENT)“ на Машинском факултету у Београду, дана 07.10.2022. године у времену од 12,00 часова у сали 514,  пред Комисијом у саставу: др Мирјана Стаменић, ванр. проф., др Ненад Митровић, ванр. проф., др Урош Милованчевић, ванр. проф., др Милош Ивошевић, доц.  и др Дамир Ђаковић, ред. проф., Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука. Београд, 30.09.2022. године опширније…

Одбрана докторске дисертације

МИХАЈЛО АРАНЂЕЛОВИЋ, маст. инж. маш. браниће докторску дисертацију „УТИЦАЈ ВИШЕСТРУКИХ ГРЕШАКА У ЗАВАРЕНОМ СПОЈУ НА ИНТЕГРИТЕТ ЗАВАРЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ“ на Машинском факултету у Београду, дана 28.09.2022. године у времену од 12,00 часова у сали 514,  пред Комисијом у саставу: др Зоран Радаковић, ред. проф., др Гордана Бакић, ред. проф., др Ана Петровић, доц., др Зијах Бурзић, научни саветник, Војнотехнички институт Београд и др Симон Седмак, научни сарадник, ИЦ МФ Београд. Београд, 21.09.2022. године опширније…

Одбрана докторске дисертације

МИЛИЦА МАРЈАНОВИЋ, дипл. инж. маш. браниће докторску дисертацију „ИСТРАЖИВАЊЕ УТИЦАЈА ПРИМЕНЕ НАНОМАТЕРИЈАЛА НА ОЈАЧАЊА КОМПОЗИТА УГЉЕНИЧНО ВЛАКНО – ЕПОКСИ СМОЛА“ на Машинском факултету у Београду, дана 26.09.2022. године у времену од 14,00 часова у сали 518,  пред Комисијом у саставу: др Лидија Матија, ред. проф., ментор, др Зијах Бурзић, научни саветник, ментор, Војнотехнички институт Београд, др Александра Васић-Миловановић, ред. проф., др Ивана Станковић, доц. и др Бранислава Јефтић, доц. Београд, 19.09.2022. године опширније…

Одбрана докторске дисертације

ДАРКО РАДОЈЕВИЋ, маст. инж. орг. наука браниће докторску дисертацију „СТАБИЛНОСТ ПОСЕБНИХ КЛАСА МЕХАНИЧКИХ СИСТЕМА НЕЦЕЛОГ И ЦЕЛОГ РЕДА СА КАШЊЕЊЕМ НА КОНАЧНОМ ВРЕМЕНСКОМ ИНТЕРВАЛУ“ на Машинском факултету у Београду, дана 28.09.2022. године у времену од 16,00 часова у сали 518,  пред Комисијом у саставу: др Михаило Лазаревић, ред. проф., др Петар Мандић, доц. и др Сретен Стојановић, ред. проф., Универзитет у Нишу, Технолошки факултет у Лесковцу. Београд, 16.09.2022. године опширније…

Одбрана докторске дисертације

ЗОРАН ПЕТРОВИЋ, дипл. инж. маш. браниће докторску дисертацију „ПРОЦЕНА ВЕКА И ИНТЕГРИТЕТ ВАЗДУХОПЛОВНИХ КОНСТРУКЦИЈА ОД АЛУМИНИЈУМСКИХ ЛЕГУРА АА2024 И АА7075 У КОРОЗИОНОМ ОКРУЖЕЊУ“ на Машинском факултету у Београду, дана 28.09.2022. године у времену од 13,30 часова у сали 514,  пред Комисијом у саставу: др Зоран Радаковић, ред. проф., др Милош Ђукић, ред. проф., др Александар Грбовић, ред. проф., др Зијах Бурзић, научни саветник, Војнотехнички институт Београд и др Снежана Кирин, научни саветник, ИЦ МФ Београд.   Београд, 16.09.2022. године опширније…