Doktorska disertacija na uvidu javnosti

Doktorska disertacija i referat Komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji „NUMERICAL AND EXPERIMENTAL SIMULATION OF ATMOSPHERIC BOUNDARY LAYER INFLUENCE ON FLOW PATTERNS AROUND BUILDING STRUCTURES NUMERIČKA I EKSPERIMENTALNA SIMULACIJA UTICAJA ATMOSFERSKOG GRANIČNOG SLOJA NA STRUJNO POLJE OKO GRAĐEVINSKIH OBJEKATA“ doktoranda  AHMED ALI IRHAYIM ABUBAKER, MSc. nalaze se u Biblioteci Mašinskog fakulteta na uvidu javnosti 30 dana.   Beograd,  23.04.2021. god više

Doktorska disertacija na uvid javnosti

O B A V E Š T E NJ E Doktorska disertacija i referat Komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji „EXPERIMENTAL AND NUMERICAL INVESTIGATION OF CORROSION CRACK GROWTH IN MILD STRUCTURAL STEEL EKSPERIMENTALNO I NUMERIČKO ISPITIVANJE RASTA PRSLINE U USLOVIMA NAPONSKE KOROZIJE KONSTRUKCIONIH ČELIKA“ doktoranda  MOHAMED ALKATEB, mast.inž. maš. nalaze se u Biblioteci Mašinskog fakulteta na uvidu javnosti 30 dana.   Beograd,  19.03.2021. god. više

Doktorska disertacija na uvid javnosti

O B A V E Š T E NJ E Doktorska disertacija i referat Komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji  „INTEGRISAN MODEL ZA UPRAVLJANJE RIZIKOM U STANDARDIZOVANIM MENADŽMENT SISTEMIMA (INTEGRATED RISK MANAGEMENT MODEL IN STANDARDIZED MANAGEMENT SYSTEMS)“ doktoranda NURI SAAD ALGHERIANI, mast.inž. maš.  nalaze se u Biblioteci Mašinskog fakulteta na uvidu javnosti 30 dana. Beograd,  21.09.2020. god. više