Упис 2014. – Решења тестова са пријемног испита из Математике

Шифра задатка 1
1B; 2А; 3А; 4А; 5B; 6B; 7D; 8B; 9D; 10E; 11A; 12A; 13B; 14D; 15B; 16A; 17D; 18A; 19C; 20E;
Шифра задатка 2
1B; 2A; 3B; 4C; 5E; 6B; 7A; 8A; 9D; 10E; 11B; 12А; 13А; 14C; 15D; 16D; 17C; 18D; 19C; 20B;

Bookmark the permalink.

Comments are closed.